Úvod

Přebíráme štafetu po slovenských kolezích a pořádáme oblíbené setkání slovenských a českých polymerních chemiků a fyziků „Polymery 2022“! Pro konání již 12. ročníku konference jsme opět zvolili příjemnou lokalitu zámku Třešť, jehož prostory se nedávno dočkaly generální rekonstrukce. Přínosem našeho setkání je sdílení poznatků z vědecké práce na našich řešených projektech i příležitost k neformálnímu osobnímu setkání.

Česko-slovenské konference o polymerech se vždy vyznačovaly pestrostí a pokrývaly jak základní, tak aplikovaný výzkum, a účastnili se jich akademičtí pracovníci i kolegové z komerční sféry. Jménem organizačního výboru bych Vás proto rád pozval k účasti na konferenci „Polymery 2022“. Je to skvělá příležitost sdílet naše poznatky a obohacovat se novými znalostmi, a to jak pro studenty, začínající mladé vědecké pracovníky, tak i pro ty starší a zkušenější.


Za organizační výbor RNDr. Petr Chytil, Ph.D., předseda konference


Organizuje

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v. v. i., spolu s Ústavem polymérov Slovenskej akadémie vied.


Hlavní tématické okruhy

  • Biologicky aktivní polymery, diagnostika, terapeutika, funkční biomateriály a implantáty
  • Nové a perspektivní metody syntézy polymerů a polymerních systémů s požadovanými vlastnostmi
  • Materiály pro technické aplikace, nanokompozity, polymerní směsi, separace a transport
  • Polymery se speciálními funkcemi
  • Nové metody a postupy charakterizace polymerů
  • Supramolekulární systémy a jejich fyzikální a chemické vlastnosti
  • Degradace polymerů a recyklace polymerního odpadu
  • Teoretické modelování vlastností polymerů a reakcí v polymerních systémech