Všeobecné informace

Ubytování

Konference se koná na zámku Třešť, ubytování je přímo v budově zámku a v přilehlé depandanci: www.zamek-trest.cz.

Při registraci je možno zvolit 2lůžkový pokoj či za příplatek 1lůžkový pokoj (tyto pokoje pouze v omezeném množství).

Spojení veřejnou dopravou

  • z Prahy: přímým autobusem (v pracovních dnech ve 13.50 nebo 15:30 z Prahy-Florence) nebo s přestupem v Jihlavě
  • z Brna: autobusem s přestupem v Jihlavě
  • ze Slovenska a střední a severní Moravy: nejprve do Brna, dále autobusem do Jihlavy a odtud autobusem do Třešti

Autobusová zastávka Třešť náměstí je necelých 500 m od zámku.
Třešť je příp. dostupná i vlakem - vlaky zde staví na dvou místech: na zastávce Třešť město (1000 m od zámku) a na nádraží Třešť (1300 m od zámku).