X. Česko - Slovenská konference

Polymery

2 - 5 / 10 / 2018

Zámek Třešť

Program

Přednášky

mohou být prezentovány v českém, slovenském či anglickém jazyce. Délka přednášky je stanovena na 20 minut + 5 minut diskuse.

Posterové prezentace

– postery budou prezentovány na stojanech o rozměrech 100 x 200 cm (na výšku). Materiál k upevnění posterů bude k dispozici.