X. Česko - Slovenská konference

Polymery

2 - 5 / 10 / 2018

Zámek Třešť

Úvod

V návaznosti na předešlá oblíbená setkání slovenských a českých odborníků z oblasti makromolekulární chemie a fyziky, pořádáme letos jubilejní desátou společnou konferenci „POLYMERY 2018“. Pro její konání jsme zvolili příjemnou lokalitu zámku Třešť.

Přínosem setkání chemiků a fyziků zabývajících se makromolekulami je prohloubení vzájemné informovanosti o výsledcích řešených výzkumných projektů, a to nejen čistě univerzitního a akademického charakteru, ale i z oblastí cíleného a aplikovaného výzkumu. Velmi rádi proto uvítáme účast nejen kolegů z akademické sféry, ale i kolegů z firem a podniků. Mladším vědeckým pracovníkům a doktorandům z obou republik může takové setkání posloužit jako vhodné fórum pro prezentaci svých výsledků.

Budeme velmi rádi, rozhodnete-li se X. Česko – Slovenské konference Polymery 2018 zúčastnit.

Organizuje

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v.v.i., spolu s Ústavem polymérov Slovenskej akadémie vied

Hlavní tématické okruhy

  • Biologicky aktivní polymery, diagnostika, terapeutika, funkční biomateriály a implantáty
  • Nové a perspektivní metody syntézy polymerů a polymerních systémů s požadovanými vlastnostmi
  • Materiály pro technické aplikace, nanokompozity, polymerní směsi, separace a transport
  • Polymery se speciálními funkcemi
  • Nové metody a postupy charakterizace polymerů
  • Supramolekulární systémy a jejich fyzikální a chemické vlastnosti
  • Degradace polymerů a recyklace polymerního odpadu
  • Teoretické modelování vlastností polymerů a reakcí v polymerních systémech