X. Česko - Slovenská konference

Polymery

2 - 5 / 10 / 2018

Zámek Třešť

Vědecký výbor

Předseda konference:

Petr Chytil
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Vědecký výbor:

Jiří Brožek
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Jiří Brus
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Peter Cifra
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Martin Danko
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Tomáš Etrych
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Jiří Kotek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Igor Lacík
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jaroslav Mosnáček
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Mária Omastová
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jan Sedláček
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Zdeňka Sedláková
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Zdeněk Starý
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Jaroslav Stejskal
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Petr Štěpánek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Organizační výbor:

Daniela Illnerová
Marie Rodová
Marcela Havelková
Josef Jůza