POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR

a

Atelier sochařství prof. Kurta Gebauera Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

Sonja Hinrichsen

In and out of Synch

 

Video prezentace

Vernisáž 7.9.2004 od 19.30 hod.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 24.9.2004

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2, (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).

In and Out of Synch

Během svého uměleckého pobytu v dole Mayrau, který byl uzavřen v roce 1997 a nyní je museem dokumentujícím hornickou éru Kladenska, jsem zkoumala různé ohledy dějin dolování. Putování kolem důlních budov, dokumentování jejich zařízení, stejně jako zařízení modernějších dolů, pokoušela jsem se získat smysl pro ducha starého dolování. Hovory s bývalými horníky, kteří se nyní účastní na udržování muzea Mayrau, mi poskytly živý dojem každodenního života hornické pospolitosti. Cennou informací byly pro mě zvláště jejich popisy vlastních pracovních zkušeností.

Ve svém kousku videa jsem zvolila použití důlního stroje šachty Mayrau jako klíčového prvku, nejen protože je pojednán s množstvím hrdosti a úcty v muzeu, ale také protože byl motorem vší důlní činnosti. Stroj dopravil horníky dolů do podzemních tunelů a vyzvedával zpod země výsledky jejich tvrdé a často nebezpečné práce. Určoval tempo výroby a následně i účasti každého horníka v tomto procesu. V tomto mechanickém rytmu jsem se pokusila dát hlas záznamům a osobním vzpomínkám vyprávěným mi bývalými horníky.

Výstava je z technických důvodů (projektor) do odvolání pozastavena.

ÚMCH, kulturní komise

<     >>Příští výstava>>

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život