Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

In and out of Synch

Termín: 8.09.2004  –  24.09.2004
Autor: Sonja Hinrichsen
video prezentace
Vernisáž: 7.09.2004 19:30


In and Out of Synch

Během svého uměleckého pobytu v dole Mayrau, který byl uzavřen v roce 1997 a nyní je museem dokumentujícím hornickou éru Kladenska, jsem zkoumala různé ohledy dějin dolování. Putování kolem důlních budov, dokumentování jejich zařízení, stejně jako zařízení modernějších dolů, pokoušela jsem se získat smysl pro ducha starého dolování. Hovory s bývalými horníky, kteří se nyní účastní na udržování muzea Mayrau, mi poskytly živý dojem každodenního života hornické pospolitosti. Cennou informací byly pro mě zvláště jejich popisy vlastních pracovních zkušeností.

Ve svém kousku videa jsem zvolila použití důlního stroje šachty Mayrau jako klíčového prvku, nejen protože je pojednán s množstvím hrdosti a úcty v muzeu, ale také protože byl motorem vší důlní činnosti. Stroj dopravil horníky dolů do podzemních tunelů a vyzvedával zpod země výsledky jejich tvrdé a často nebezpečné práce. Určoval tempo výroby a následně i účasti každého horníka v tomto procesu. V tomto mechanickém rytmu jsem se pokusila dát hlas záznamům a osobním vzpomínkám vyprávěným mi bývalými horníky.

Výstava je z technických důvodů (projektor) do odvolání pozastavena.