Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Dny otevřených dveří v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR 8. a 9. listopadu 2023

Patří již k dobré tradici, že se každoročně v podzimním období koná Týden Akademie věd České republiky (TAV) organizovaný AV ČR. Vědecké ústavy a instituce Akademie věd se v rámci této akce otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AV ČR během TAV nabízí dva dny otevřených dveří ve své budově na Petřinách a také zajímavé a poutavé přednášky polymerních vědců. Ve Dnech otevřených dveří můžete nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu, vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata, ať již o podstatě polymerů, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích, případně o způsobech šetrné likvidace plastů. Programy jsou cíleny zejména na středoškoláky, ale samozřejmě jsou vítáni i zájemci mimoškolní či univerzitní.

V letošním roce můžete během obou dnů opět nahlédnout do mnoha laboratoří Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, kdy si můžete se vybrat z pěti návštěvních okruhů a také si přijít poslechnout tři popularizační přednášky. Exkurze v rámci jednoho okruhu trvá 60 minut.
Na okruhy a přednášky je nutná rezervace místa předem.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se příští rok opět na viděnou!

Kontaktní osoby a rezervace:

Petr Šálek, email: salek, telefon: 296 809 225
Olga Kočková, email: kockova, telefon: 296 809 360

Exkurze do laboratoří

Okruh 1 - Biolékařské polymery & Polymery pro tkáňové inženýrství

Biolékařské polymery – vývoj nových polymerních léčiv, diagnostik a teranostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění, zánětlivých onemocnění a bakteriálních infekcí. Polymerní sondy pro navigovanou terapii nebo fotodynamickou terapii nádorových onemocnění.

Polymery pro tkáňové inženýrství – tkáňové inženýrství je multidisciplinární obor spojující poznatky z různých oblasti medicíny, buněčné a molekulární biologie a technických oborů, zejména materiálových věd. Tyto poznatky využíváme k syntéze polymerních biomateriálů, a konstrukci 3D nosičů (lešení), které slouží buňkám jako opora a signální prostředí pro růst, proliferaci, migraci, případně i diferenciaci. Prostřednictvím únikové hry vám představíme přípravu různých biodegradovatelných polymerních nosičů, jejich charakterizaci a interakce s buňkami. Nahlédnete také do vývoje polymerních BioInkoustů pro 3D tisk.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & Polymerní gely

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj polymerních systémů pro teranostiku, tj. radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti radioanalytických metod při fyzikálně-chemickém testování polymerních materiálů pro různé aplikace.

Polymerní gely – vývoj syntetických makromolekulárních hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Ve spolupráci s lékaři a biology studium interakcí hydrogel – buňky nebo hydrogel – živá tkáň. Zkoumání vztahů mezi chemickým složením hydrogelu, procesem vzniku a jeho mechanickými vlastnostmi.

Okruh 3 - Polymerní membrány & Syntéza polymerů

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články. Polymerní elektrolyty pro lithiové baterie.

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, radikálové a řízené radikálové polymerizace. Syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů s nízkou disperzitou a definovanou délkou polymerního řetězce.

Okruh 4 - Vodivé polymery & Polymery pro elektroniku a fotoniku

Vodivé polymery – v laboratoři Oddělení vodivých polymerů lze shlédnout přípravu polyanilinu. Tento elektricky vodivý polymer je možné nanést na nejrůznější materiály, např. na textil, a ukážeme příklad použití pro vedení elektrického proudu. Vodivé polymery lze použít jako senzory, např. čpavku, kdy se styk s testovanou látkou projeví změnou barvy i vodivosti polymeru. Podobně lze ukázat i elektroaktivitu polyanilinu, tj. schopnost oxidace a redukce, která může v budoucnu sloužit v zařízeních pro uchovávání elektrické energie. Dále např. polypyrrolové nanotrubky jsou ilustrací nových vodivých nanomateriálů.

Polymery pro elektroniku a fotoniku – syntéza nových foto- a elektricky aktivních polymerů a studium jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů v polymerech, které by mohly být použity ke konstrukci nových elektronických prvků pro flexibilní tištěnou a molekulární elektroniku. Ukážeme například, jak připravit chytrá okna, která změnou elektrického napětí mění barvu, nebo jak sledovat, co se děje s polymerem v ultrakrátkých časech po absorpci fotonu.

Okruh 5 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Morfologie polymerních materiálů

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání vztahů mezi strukturou a vlastnostmi polymerních systémů, zejména za použití mikroskopických a mikromechanických technik. Vybrané aplikace: modifikace polymeru UHMWPE pro kloubní náhrady se zvýšenou životností, vývoj nových technik elektronové difrakce a biodegradovatelné polymery pro lokální uvolňování léčiv.
 

 

Přednášky

středa 8. listopadu, 9:00–10:00, posluchárna A  KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA
čtvrtek 9. listopadu, 9:00–10:00, posluchárna A

Molekulární obři

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Přednáška seznámí posluchače hravou formou s tématem makromolekul, a vybaví ho tak nezbytnými poznatky k dalšímu poznávání světa makromolekul. Světa, který dává životu materiální podstatu.

středa 8. listopadu, 12:00–13:00, posluchárna A

Polymerní nosiče léčiv

RNDr. Petr Chytil, Ph.D.

Cílená léčba nádorových a zánětlivých onemocnění je důležitá pro zvýšení účinnosti léčby. Speciální syntetické polymery lze použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat. Zdravá tkáň proto není léčbou poškozena.

čtvrtek 9. listopadu, 12:00–13:00, posluchárna A

Elektronika ze zkumavky

RNDr. Jiří Pfleger, CSc.

V přednášce si ukážeme, jak vyrobit elektricky vodivý textil nebo chytrá okna, která změnou elektrického napětí mění barvu, jak připravit polymerní sval, který reaguje na elektrický signál, nebo jak fungují ohebné televizní obrazovky a solární články. Elektroniku z polymerů můžeme integrovat do textilních tkanin jako senzory biologických funkcí. Lze je také natisknout na obaly jako radiofrekvenční identifikační štítky, které mohou ulehčit práci v obchodech a skladech.

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule


Informace o výzkumu v ÚMCH
Informace o budově ÚMCH
Informace o galerii Makráč

Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru, aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem zjistit, zda je polymer dobře vysušen (výzkum a foto: Alena Braunová).