Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Dny otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že se každoročně v podzimním období koná Týden Akademie věd České republiky (navazující na Týden vědy a techniky) organizovaný AV ČR. Vědecké ústavy a instituce Akademie věd se v rámci této akce otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AV ČR během TVT nabízí dva dny otevřených dveří ve své budově na Petřinách a také zajímavé a poutavé přednášky polymerních vědců. Ve Dnech otevřených dveří můžete nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu, vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata, ať již o podstatě polymerů, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích, případně o způsobech šetrné likvidace plastů. Programy jsou cíleny zejména na středoškoláky, ale samozřejmě jsou vítáni i zájemci mimoškolní či univerzitní. Program akce bývá uveřejněn na této stránce na přelomu září a října. Doporučujeme rezervaci, zejména pro větší skupiny. Těšíme se na Vás!

Kontakt: Petr Šálek, tel.: 296 809 225
E-mail: salek

 Informace o výzkumu v ÚMCH
Informace o budově ÚMCH
Informace o galerii Makráč

Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru, aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem zjistit, zda je polymer dobře vysušen (výzkum a foto: Alena Braunová).