Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Den otevřených dveří

Je nám líto, vzhledem k pandemii covid-19 nebylo možné v letošním roce Dny otevřených dveří pořádat.

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že se každoročně v podzimním období koná Týden vědy a techniky organizovaný Akademií věd České republiky. Vědecké ústavy a instituce Akademie věd se v rámci této akce otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AVČR nabízí v rámci TVT dva dny otevřených dveří ve své budově na Petřinách a také prezentace polymerních vědců i mimo budovu ústavu a za hranicemi Prahy.Ve Dnech otevřených dveří můžete nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu, vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata, ať již o podstatě polymerů, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích, případně o způsobech šetrné likvidace plastů.Konkrétní program uvádíme na této stránce vždy v polovině měsíce září. Programy jsou cíleny zejména na středoškoláky, ale samozřejmě jsou vítáni i zájemci  mimoškolní či univerzitní. Doporučujeme rezervaci, zejména pro větší skupiny. Těšíme se na Vás!


Pohled do knihovny


Informace o výzkumu v ÚMCH
Informace o budově ÚMCH
Informace o galerii Makráč
Výzkum a foto: Alena Braunová

Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru, aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem zjistit, zda je polymer dobře vysušen.