Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádáme v (přesný termín bude doplněn) listopadu 2020, vždy od 9:00 (přednášky), resp. 10:00 (exkurze) do 17:00 h.

Kontakt: Marie Rodová, tel.: 296 809 332
E-mail: rodova
Registrace: Zejména školy a větší skupiny prosíme o registraci předem

Síla Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je v mezioborovém prolínání chemie, fyziky a biologie. Výzkum v laboratořích ÚMCH postihuje polymery ve všech fázích jejich „života“: od syntézy, přes cílenou úpravu vlastností až po výzkum zaměřený na degradaci a recyklaci polymerů postupy šetrnými k životnímu prostředí.

Exkurze do laboratoří

Nabízíme Vám zajímavé exkurze do laboratoří ve skupinkách 15 osob. Jedna exkurze trvá celkem 60 minut. Můžete si vybrat ze 6 okruhů.

Okruh 1 - Biolékařské polymery

Biolékařské polymery – vývoj nových polymerních léčiv a diagnostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění. 3D materiály a kultivace buněk na nich pro zjištění jejich aplikací pro terapii očních onemocnění, neuronálních nebo kloubních a kostních onemocnění.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & Polymery v regenerativní medicíně

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj polymerních systémů pro theranostiku, tj. radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti radioanalytických metod při fyzikálně-chemickém testování polymerních materiálů pro různé aplikace.

Polymery v regenerativní medicíně – vývoj biodegradovatelných polymerních materiálů založených na přírodních polysacharidech, syntetických poly(amino kyselinách), polyesterch a biologicky aktivních peptidech.

Okruh 3 - Polymerní gely & Syntéza polymerů

Polymerní gely – vývoj syntetických makromolekulárních hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Ve spolupráci s lékaři a biology studium interakcí hydrogel – buňky nebo hydrogel - živá tkáň. Zkoumání vztahů mezi chemickým složením hydrogelu, procesem vzniku a jeho mechanickými vlastnostmi.

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, radikálové a řízené radikálové polymerizace. Syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů.

Okruh 4 - Polymerní membrány & Vodivé polymery

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články. Polymerní elektrolyty pro lithiové baterie.

Vodivé polymery – v laboratoři vodivých polymerů lze shlédnout přípravu polyanilinu. Tento elektricky vodivý polymer je možné nanést na nejrůznější materiály, např. na textil, a ukážeme příklad použití pro vedení elektrického proudu.

Okruh 5 - Polymery pro elektroniku a fotoniku & NMR spektroskopie

Polymery pro elektroniku a fotoniku – syntéza nových foto- a elektricky aktivních polymerů a studium jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů v polymerech.

NMR spektroskopie – struktura a dynamika polymerních materiálů – zkoumání molekulární struktury a segmentové dynamiky makromolekulárních materiálů a hledání vztahů s materiálovými vlastnostmi. Rozvoj NMR krystalografie pro farmaceutické aplikace.

Okruh 6 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Morfologie polymerních materiálů

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání struktury polymerů, zejména za použití mikroskopických a mikro-mechanických technik; hledání vztahů mezi strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi; Vybrané aplikace: modifikace polymeru UHMWPE pro kloubní náhrady se zvýšenou životností.
 

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

 

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že se každoročně v podzimním období koná Týden vědy a techniky organizovaný Akademií věd České republiky. Vědecké ústavy a instituce Akademie věd se v rámci této akce otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AVČR nabízí v rámci TVT dva dny otevřených dveří ve své budově na Petřinách a také prezentace polymerních vědců i mimo budovu ústavu a za hranicemi Prahy.Ve Dnech otevřených dveří můžete nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu, vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata, ať již o podstatě polymerů, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích, případně o způsobech šetrné likvidace plastů.Konkrétní program uvádíme na této stránce vždy v polovině měsíce září. Programy jsou cíleny zejména na středoškoláky, ale samozřejmě jsou vítáni i zájemci  mimoškolní či univerzitní. Doporučujeme rezervaci, zejména pro větší skupiny.Těšíme se na Vás!


Informace o výzkumu v ÚMCH
Informace o budově ÚMCH
Informace o galerii Makráč
Výzkum a foto: Alena Braunová

Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru, aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem zjistit, zda je polymer dobře vysušen. 


Pohled do knihovny