Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádáme ve dnech 4. a 5. listopadu 2020, vždy od 9:00 (přednášky), resp. 10:00 (exkurze) do 17:00 h.

Kontakt: Marie Rodová, tel.: 296 809 332
E-mail: rodova
Registrace: Zejména školy a větší skupiny prosíme o registraci předem

Síla Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je v mezioborovém prolínání chemie, fyziky a biologie. Výzkum v laboratořích ÚMCH postihuje polymery ve všech fázích jejich „života“: od syntézy, přes cílenou úpravu vlastností až po výzkum zaměřený na degradaci a recyklaci polymerů postupy šetrnými k životnímu prostředí.

Exkurze do laboratoří

Nabízíme Vám zajímavé exkurze do laboratoří ve skupinkách 15 osob. Jedna exkurze trvá celkem 60 minut. Můžete si vybrat ze 6 okruhů.

Okruh 1 - Biolékařské polymery

Biolékařské polymery – - vývoj nových polymerních léčiv a diagnostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění. Biologické testování nově vyvíjených polymerních léčiv určených pro diagnostické a terapeutické účely a materiály pro tkáňové inženýrství.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & Polymery v regenerativní medicíně

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj polymerních systémů pro theranostiku, tj. radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti detekce radioaktivity při testování polymerních materiálů pro různé aplikace (tkáňové inženýrství, biotechnologie, testování mikročástic atp.).

Polymery v regenerativní medicíně – vývoj biomateriálů a syntetických makromolekulárních systémů vykazující některé zajímavé vlastnosti jako biologické systémy. Studium interakcí na rozhraní mezi povrchem biomateriálu a živými buňkami, tkáněmi či biologickými tekutinami využitelných pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství. Vývoj biologicky odbouratelných polymerních materiálů pro biologické aplikace.

Okruh 3 - Polymerní gely & Syntéza polymerů

Polymerní gely – vývoj syntetických makromolekulárních hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Ve spolupráci s lékaři a biology studium interakcí hydrogel – buňky nebo hydrogel - živá tkáň. Navrhování 3D struktury hydrogelových sítí a zkoumání sítí v kontaktu s vodným prostředím. Zkoumání fyzikálních zákonitostí mezi chemickým složením hydrogelu, procesem vzniku a jeho mechanickými vlastnostmi.

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, radikálové a řízené radikálové polymerizace. Syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů s nízkou disperzitou a definovanou délkou polymerního řetězce.

Okruh 4 - Polymerní membrány & Vodivé polymery

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články. Polymerní elektrolyty pro lithiové baterie.
Praktická ukázka přípravy ultrafiltrační membrány a jejího využití. Ukázka membránového oxygenerátoru – přístroje pro dodávku kyslíku pro pacienty. Ukázka palivového článku.

Vodivé polymery – v laboratoři vodivých polymerů lze shlédnout přípravu polyanilinu. Tento elektricky vodivý polymer je možné nanést na nejrůznější materiály, např. na textil, a ukážeme příklad použití pro vedení elektrického proudu. Vodivé polymery lze použít jako senzory, např. čpavku, kdy se styk s testovanou látkou projeví změnou barvy i vodivosti polymeru. Podobně lze ukázat i elektroaktivitu polyanilinu, tj. schopnost oxidace a redukce, která může v budoucnu sloužit v zařízeních pro uchovávání elektrické energie. Dále např. polypyrrolové nanotrubky jsou ilustrací nových vodivých nanomateriálů.

Okruh 5 - Polymery pro elektroniku a fotoniku & Vibrační spektroskopie

Polymery pro elektroniku a fotoniku – syntéza nových foto- a elektricky aktivních polymerů a studium jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů v polymerech, které by mohly být použity ke konstrukci nových elektronických prvků pro flexibilní tištěnou a molekulární elektroniku. Ukážeme například, jak připravit chytrá okna, která změnou elektrického napětí mění barvu, nebo jak sledovat, co se děje s polymerem v ultrakrátkých časech po absorpci fotonu.

Vibrační spektroskopie – analýza molekulární a nadmolekulární struktury látek metodami infračervené a Ramanovské spektroskopie a mikrospektroskopie. Obě metody umožňují korelovat makroskopické parametry polymerních látek s jejich molekulární strukturou. Spojení analytických metod s mikroskopií umožňuje podrobnou charakteristiku materiálů v závislosti na jejich morfologii.

Okruh 6 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Morfologie polymerních materiálů

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání struktury polymerních systémů, zejména za použití mikroskopických a mikro-mechanických technik; hledání vztahů mezi strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi; Vybrané aplikace: modifikace polymeru UHMWPE pro kloubní náhrady se zvýšenou životností a biodegradovatelné polymery pro lokální uvolňování léčiv.
 

Přednášky

st 4. 11. 9:00–10:00, sál A

Chytré polymery pro elektroniku

RNDr. Jiří Pfleger, CSc.

Polymery, které svítí, tmavnou nebo mění barvu podle povelů řídicí elektroniky? Polymery, které hlídají biologické funkce nebo fungují jako umělé svaly? Tisknout elektroniku jako noviny nebo ji zabudovat do textilu? To vše umožňují speciální polymery s konjugovanými vazbami. Lze z nich natisknout ohebnou televizi, solární panely, identifikační štítky nebo je integrovat do textilu jako senzory. Organická chemie umožňuje „ušít“ molekuly na míru i zmenšit elektroniku na úroveň jednotlivých molekul.

st 4. 11. 12:00–13:00, sál A

Molekulární obři

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Názorná a zábavná přednáška o polymerech a makromolekulách.

čt 5. 11. 9:00–10:00, sál A

Polymerní nosiče léčiv

Mgr. Petr Chytil, Ph.D.

Cílená léčba nádorových a zánětlivých onemocnění je důležitá pro zvýšení účinnosti léčby. Speciální syntetické polymery lze použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat. Zdravá tkáň proto není léčbou poškozena.

čt 5. 11. 12:00–13:00, sál A

Plastový odpad – zdroj problémů i cenných surovin

Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou předmětem vzrušených debat a námětem mnoha populárních článků. Přednáška shrnuje základní informace u druhu, původu a možnostech recyklace plastového odpadu. Interaktivní formou budou představeny jednotlivé procesy, jak lze plastový odpad opětovně využít a recyklovat.

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou vítězných děl ze 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma CHEMIE v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že se každoročně v podzimním období koná Týden vědy a techniky organizovaný Akademií věd České republiky. Vědecké ústavy a instituce Akademie věd se v rámci této akce otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AVČR nabízí v rámci TVT dva dny otevřených dveří ve své budově na Petřinách a také prezentace polymerních vědců i mimo budovu ústavu a za hranicemi Prahy.Ve Dnech otevřených dveří můžete nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu, vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata, ať již o podstatě polymerů, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích, případně o způsobech šetrné likvidace plastů.Konkrétní program uvádíme na této stránce vždy v polovině měsíce září. Programy jsou cíleny zejména na středoškoláky, ale samozřejmě jsou vítáni i zájemci  mimoškolní či univerzitní. Doporučujeme rezervaci, zejména pro větší skupiny. Těšíme se na Vás!


Pohled do knihovny


Informace o výzkumu v ÚMCH
Informace o budově ÚMCH
Informace o galerii Makráč
Výzkum a foto: Alena Braunová

Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru, aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem zjistit, zda je polymer dobře vysušen.