Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Vydavatelská činnost

Ústav pravidelně vydává sborníky z pořádaných konferencí, učební texty k jím pořádaným kursům a další chemickou literaturu.
Knihy s přiděleným ISBN jsou uvedeny v následující tabulce:

ISBN Rok vydání Název (autoři)
80-85009-00-5 1989 Seznam prací 1988
80-85009-01-3 1989 PUBLIKACE 1953-1989 Doc. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
80-85009-02-1 1990 13th Discussion Conference Mechanisms of Polymer Strength and Toughness
80-85009-03-X 1990 PUBLIKACE 1953-1990 Ing. Karel Dušek, DrSc.
80-85009-04-8 1990 Seznam prací 1989
80-85009-05-6 1990 Polymerní kompozity (Veselý K., Zilvar V., Lednický F., Matějka L., Kučera J., Fortelný I., Lachmann Z., Orlt J., Raab M.)
80-85009-06-4 1992 Seznam prací 1991
80-85009-07-2 1991 14th Discussion Conference Rheology of Polymer Melts
80-85009-08-0 1992 Seznam prací 1991
80-85009-09-9 1992 Struktura polymerů a metody jejího studia (Kubín M., Sikora A., Bohdanecký M., Tuzar Z., Schneider B., Doskočilová D., Dušek K., Ilavský M., Kovářová J., Lukáš J., Kučera J., Křivánek J.)
80-85009-10-2 1992 34th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prague (13.-18. 7.) abstrakty
80-85009-11-0 1992 34th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prague (13.-18. 7.) program
80-85009-12-9 1993 Seznam prací 1992
80-85009-13-7 1993 33rd Microsymposium Optics and Dynamics of Polymers
80-85009-14-5 1993 34th Microsymposium Fluorinated Monomers and Polymers
80-85009-15-3 1993 15th Discussion Conference Wichterle´s Days of  Contact Lenses
80-85009-16-1 1994 Seznam prací 1993
80-85009-17-X 1994 Polymery a ekologie (Wogrolly E., Gilead D., Hrdlovič P., Navrátil B., Hugo J., Wasserbauer R., Rypáček F., Pospíšil J., Raab M., Horák Z., Turek B., Škoda L.)
80-85009-18-8 1994 12th Polymer Networks Group Conference Polymer Networks, 25.-29.7.
80-85009-19-6 1995 Seznam prací 1994
80-85009-20-X 1995 36th Microsymposium High-swelling Gels
80-85009-21-8 1995 16th Discussion Conference Morphology of Polymers 17.-20.7.
80-85009-22-6 1996 37th Microsymposium (Bio)degradable Polymers
80-85009-23-4 1996 Seznam prací 1991 - 1995
80-85009-24-2 1996 Separační a analytické metody v ochraně životního prostředí (Horák J., Bleha M., Bor J., Kadlec V., Hradil J., Kloubek J., Winkler K., Jandera P., Vinš I., Janků J., Hajšlová J., Matoušek J., Novák L., Barek J.)
80-85009-25-0 1996 Microscopy, Photography and Morphology
of Polymers (English-German-Czech Technical Vocabulary) Raab M., Sova M., Schulz E.
80-85009-26-9 1997 Seznam prací 1996
80-85009-27-7 1997 38th Microsymposium Recyclic of Polymers
80-85009-28-5 1997 17th Discussion Conference Surface and Interfacial Phenomena in Macromolecular Systems
80-85009-29-3 1997 XIV. Biologické dny, Praha 3.-6.11.1997
80-85009-30-7 1998 Seznam prací 1997
80-85009-31-5 1998 Nové trendy v polymerních materiálech (Kolařík J., Kuchřík S., Horák Z., Ambrušová M., Šimoník J., Ducháček V., Fortelný I., Raab M., Jančář J., Horský J., Šindelář P.)
80-85009-32-3 1998 18th Discussion Conference ‘Mechanical Behaviour of Polymeric Materials’
80-85009-33-1 1998 2nd Korea-Czech Joint Symposium on Macromolecular Chemistry - Proceedings
80-85009-34-X 1999 Seznam prací 1998
80-85009-35-8 1999 39th Microsymposium ‘Advances in Polymerization Methods’
80-85009-36-6 1999 19th Discussion Conference ‘Rheology of Polymer Systems’
80-85009-37-4 2000 Seznam prací 1998
80-85009-38-2 2000 40th Microsymposium Polymers in Medicine, 17.-20.7.
80-85009-39-0 2001 Seznam prací 1996 - 2000
80-85009-40-4 2001 20th Discussion Conference ‘Scattering Methods for the Investigation of Polymers’, 9.-12.7.
80-85009-41-2 2001 41st Microsymposium ‘Polymer Membranes’, 16.-19.7.
80-85009-42-0 2002 Seznam prací 2001
80-85009-43-9 2002 21st Discussion Conference, 9th International Conference ERPOS ‘Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids’, 14.-18.7.
80-85009-44-7 2002 4th International Conference ‘Polymer-Solvent Complexes and Intercalates’, 22.-25.7.
80-85009-45-5 2002 Česko-Slovenská konference Polymery 2002, 16.-17.9.2002 Praha
80-85009-46-3 2002 4th Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry, prosinec 2002 Praha
80-85009-47-1 2003 42nd Microsymposium Degradation, Stabilization and Recycling of Polymers, 14.-17.7.
80-85009-48-X 2003 22nd Discussion Conference Spectroscopy of Partially Ordered Macromolecular Systems, Prague, 21 - 24 July 2003
80-85009-49-8 2004 43rd Microsymposium ‘Polymer Biomaterials: Biomimetic And Bioanalogous Systems’, Prague, 11-15 July 2004
80-85009-50-1 2005 44th Microsymposium ‘Polymer Gels and Networks’, Prague, 10-14 July 2005
80-85009-51-X 2005 23rd Discussion Conference ´Current and Future Trends In Polymeric Materials’, Prague, 26-30 June 2005
80-85009-52-8 2006 45th Microsymposium ‘Structure and Dynamics of Self-Organized Macromolecular Systems’, 9. - 13.7.2006 Praha
80-85009-53-6 2006 XXIII EMS Summer School on Membranes ‘Smart Materials’, 3. - 6.9.2006 Praha
80-85009-54-4 2006 IV. Česko-Slovenská konference ‘Polymery 2006’, 17. - 20.9.2006 Třešť
978-80-85009-55-2 2007 46th Microsymposium ‘Nanostructured Polymers and Polymer Nanocomposites’, 8.-12.7.2007 Praha
978-80-85009-56-9 2007 47th Microsymposium ‘Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics’, 15.-19.7.2007 Praha
978-80-85009-57-6 2008 48th Microsymposium: Polymer Colloids: From Design to Biomedical and Industrial Applications, 20. - 24.7.2008 Praha
978-80-85009-58-6 2009

Permea 2009, 7. - 11.6. 2009 Praha

978-80-85009-59-6 2009 73rd Prague Meeting on Macromolecules: New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life, 5. - 9. 7. 2009 Praha
978-80-85009-60-6 2009 Workshop ´Career in Polymers´, 10.-11.07.2009, Praha
978-80-85009-61-3 2010 Self-Organized Nanostructures - SONS 2 - Final Conference, 19.-22.9.2009, Praha
978-80-85009-62-0 2010 Workshop ´Career in Polymers II´, 23.-24.7.2010, Praha
978-80-85009-63-7 2010 74th Prague Meeting on Macromolecules: Contemporary Ways to Tailor-made Polymers - Modern Methods of Polymer Synthesis, 18.-22.7.2010, Praha
978-80-85009-64-4 2010 Polymery 2010, VI. česko - slovenská konference, 4.-7.10.2010, Liblice
978-80-85009-65-1 2011 "Makromolekuly pro bioaplikace a lékařství" - Soubor deseti publikací vědců ÚMCH. Autoři: Ing.M.Babič, Ing. J. Brus, Dr., RNDr. T. Etrych, PhD., Ing. R. Hobzová, PhD., Mgr. M. Hrubý, PhD., Ing. R. Laga, PhD., Dr. A. Strachota, PhD., Ing. H. Studenovská, PhD., RNDr. M. Šlouf, PhD., Ing. E. Třesohlavá (Vyšlo i na CD). Praha
978-80-85009-66-8 2011 16th International Symposium on Intercalation Compounds ISIC 16. Book of Abstracts. 23.-26.5.2011, Seč
978-80-85009-67-5 2011

"Chemistry & IP - a liaison for successful innovation. Programme." Workshop, 3.5.2011, Praha

978-80-85009-69-9 2011 75th Prague Meeting on Macromolecules: Conducting Polymers. Formation, Structure, Properties, and Applications. (Programme Booklet). Prague, 10-14 July 2011
978-80-85009-68-2 2011 Career in Polymers III. Workshop. Prague, July 15-16, 2011
978-80-85009-70-5 2012

5th ECNP Young Scientist Conference & 9th ECNP Short Course on Functional polymers. Book of Abstract. Prague, 22-24 April, 2012 (publikováno on-line).

978-80-85009-71-2

2012

7th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites. Book of Abstracts. Prague, 24-27 April, 2012 (publikováno on-line).

978-80-85009-72-9 2012 76th Prague Meeting on Macromolecules: Polymers in Medicine. (Programme Booklet). Prague, 1-5 July, 2012
978-80-85009-73-6 2012 Career in Polymers IV. Workshop. Prague, June 29-30, 2012
978-80-85009-74-3 2012 7th MoDeSt Conference. (Programme book). Prague, 2-6 September, 2012
978-80-85009-75-0 2012 7th MoDeSt Conference. (Abstract book). Prague, 2-6 September, 2012 (publikováno on-line)
978-80-85009-99-6 2013 Otto Wichterle: scientist and inventor (ISBN v knize neuvedeno)
978-80-85009-76-7 2013 Career in Polymers V. Workshop. Prague, July 12-13, 2013
978-80-85009-77-4 2013 77th Prague Meeting on Macromolecules. 19th European Symposium on Polymer Spectroscopy-ESOPS19. (Programme Booklet). Prague, 7 -11 July 2013
978-80-85009-78-1 2014 MELPRO - International Conference on Membrane and Electromembrane Processes. (Book of Abstracts). Prague, 18-21 May, 2014
978-80-85009-79-8 2014 Career in Polymers VI. Workshop. Prague, 18-19 July, 2014
978-80-85009-80-4 2014 78th Prague Meeting on Macromolecules. Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. (Programme Booklet). Prague, 20-24 July 2014
978-80-85009-81-1 2014 Polymery, VIII. česko-slovenská konference, 6.-9.10.2014, Třešť
978-80-85009-82-8 2015 79th Prague Meeting on Macromolecules. Functional Polymers at Bio-Material Interfaces. (Book of Abstracts and Programme). Prague, 28 June - 2 July 2015
978-80-85009-83-5 2015 Career in Polymers VII. Workshop. Prague, 3 July 2015
978-80-85009-84-2 2015 Institute of Macromolecular Chemistry, The Academy of Sciences of the Czech Republic. Report 2015.
978-80-85009-85-9 2016 80th Prague Meeting on Macromolecules. Self-assembly in the World of Polymers. (Book of Abstracts and Programme). 10-14 July 2016 Prague
978-80-85009-86-6 2016 Career in Polymers VIII. Workshop. Prague, 15 July 2016
978-80-85009-87-3 2017 Career in Polymers IX. Workshop. Prague, 28-29 June 2017
978-80-85009-88-0 2017 81st Prague Meeting on Macromolecules. Polymers and Organic Materials for Electronics and Photonics: Science for Applications. (Book of Abstracts and Programme). Prague, 10-14 September 2017
978-80-85009-89-7 2017 8th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry. (Book of Abstracts and Programme). Prague, 6-8 September 2017 (publikováno on-line)
978-80-85009-90-3 2018 Workshop Career in Polymers X. Book of Abstracts. Prague, 22-23 June 2018
978-80-85009-91-0 2018 82nd Prague Meeting on Macromolecules. 24th Polymer Networks Group Meeting. Polymer Networks and Gels 2018 (Book of Abstracts and Programme). Prague, 17-21 June 2018
978-80-85009-92-7 2018 X. Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018. Sborník abstraktů. Třešť, 2.-5.10.2018
978-80-85009-93-4 2019 Polymers in Medicine 2019. 83rd Prague Meeting on Macromolecules. (Book of Abstracts and Programme). Prague, 23-27 June 2019
978-80-85009-94-1 2019 Workshop Career in Polymers XI. Book of Abstracts. Prague, 28-29 June 2019
978-80-85009-95-8 2022 84th Prague Meeting on Macromolecules. Frontiers of Polymer Colloid: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. (Book of Abstracts). Prague, 24–28 July 2022
978-80-85009-96-5 2022 XII. Czech - Slovak Conference Polymers 2022. (Book of Abstracts). Třešť, 3–5 October 2022