Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Morfologie polymerů

  • Výzkum je zaměřen na studium polymerních systémů z hlediska jejich nadmolekulární struktury neboli morfologie (světelná a elektronová mikroskopie) a lokálních mechanických vlastností (mikroindentační metody).
  • Provádíme vyhodnocování fázové struktury polymerních směsí a kompozitů, dispergace plniv, kvalitativní odhady mezifázové adheze, obrazové analýzy velikostí částic ap.
  • Hledáme vztahy mezi molekulární strukturou, nadmolekulární strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi (mikromechanické vlastnosti, tahové vlastnosti, creep, odolnost vůči otěru...).

Projekty oddělení

  • UHMWPE se zvýšenou životností pro kloubní náhrady - dlouhodobá spolupráce spolupráce s 1. Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Motol a českým výrobcem kloubních náhrad = firmou Beznoska s.r.o. (granty GAČR, MŠMT, TAČR, IGA MZ ČR, AZV).
  • Vícefázové biodegradovatelné polymerní systémy pro biomedicinální aplikace ve spolupráci s FN Motol (projekty GA ČR, TA ČR, AZV).
  • Spoluúčast na řadě projektů využívajících mikroskopii a/nebo měření mikromechanických vlastností (domácí i zahraniční spolupráce, studium polymerních směsí, polymerní mikro- a nanokompozitů, polymerní mikro- a nanočástice včetně nanočástic v roztoku, morfologie biokompatibilních polymerů a hydrogelů...).