Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Polymerní a koloidní imunoterapeutika

Vývoj a výzkum na oddělení je podpořen řadou moderních přístrojů pro syntézu, separaci a charakterizaci připravovaných nízkomolekulárních látek, makromolekul i komplikovanějších supramolekulárních systémů.

 • Rozměrově vylučovací chromatografie (SEC) s využitím HPLC systému (Shimadzu Japan). K systému jsou připojeny 3 detektory: UV-VIS detektor (SPD-M20A), diferenciální refraktometr (Optilab TrEX, Wyatt Technology USA) a rozptylový detektor (DAWN HELEOS II, Wyatt Technology USA).
 • Přístroj pro měření hydrodynamického poloměru částic na základě dynamického rozptylu světla (Zetasizer Nano Series ZEN3500, Malvern, Worcestershire, UK)
 • HPLC chromatografie (Shimadzu Corp., Japan) s UV–VIS detektorem (SPD-M20A) a s kolonou s reverzní fází (Chromolith High Resolution RP18-e reverse phase column, Merck & Co., Inc., USA)
 • Specord Plus UV-VIS spektrofotometr (Analytik Jena, Germany)
 • Lyofilizátor L10-55 PRO (Greogor instruments)
 • Rotační vakuová odparka (Heidolph HEI-VAP Precision) s cirkulárnám chladičem (Heidolph RotaChill)
 • Centrifuga (Eppendorf 5430R)
 • Odpařovací systém pro vodu a vysokovroucí rozpouštědla (Biotage V 10 Touch)
 • Optický mikroskop (Olympus BX43)
 • Flash chromatograf pro separaci nízkomolekulárních látek (Biotage Isolera One)
 • Laminární box (MSC 12 Advantage)
 • Ultrazvukový homogenizátor Branson Rev.0803
 • Ultrazvukový homogenizátor Bandelin Sonopuls
 • Bodotávek (Stuart SMP40)