Studium - Biolékařské polymery

Doktorská studia

Téma Školitel /
Konzultant
Polymerní nosiče pro léčbu mozkové mrtvice RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Syntéza a využití polymerních nosičů pro dopravu terapeutických peptidů Ing. Robert Pola, PhD

Naše oddělení je plně otevřeno pro nadané a pracovité studenty, kteří se chtějí podílet na výzkumu polymerních biomateriálů využitelných v medicíně. Studenti mohou na našem oddělení pracovat na bakalářských, diplomových a doktorských pracích v rámci spolupráce s nejprestižnějšími českými univerzitami. Nabízíme i tzv. doktorát pod dvojím vedením ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Studentům nabízíme prostředí špičkového vědeckého pracoviště s mezinárodní úrovní a od studentů očekáváme plné nasazení v rámci jejich tématu.

V současnosti na oddělení řeší své téma: 6 PhD studentů 4 magisterští studenti.

Seznam aktuálně nabízených témat je v horní části stránky.