Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Biomakromoleku­lární a bioanalogické systémy

RNDr. Tomáš Etrych, DSc.

Oddělení:

Centrum biomakromolekulárních a bioanalogických systémů (BIOMOL) vyvíjí svou vědeckou činnost v oblasti definované jako „polymerní systémy pro lékařství, lepší kvalitu života a biotechnologii“, což je v dnešním světě vysoce aktuální a zásadní problematika nejen pro vědeckou komunitu, ale i pro širokou veřejnost. V centru BIOMOL jsou studovány pokročilé přístupy k přípravě, charakterizaci a využití polymerů jako specifických biomateriálů pro regenerativní medicínu, jsou vyvíjeny nové molekulární a nadmolekulární systémy pro cílenou terapii a diagnostiku, polymerní vakcíny a jsou detailně studovány mechanismy a principy interakcí mezi syntetickým polymerním materiálem a biologickým prostředím. Každý ze sedmi týmů je zaměřen na určitý směr výzkumu polymerů pro biologické a lékařské aplikace. Společně týmy pokrývají celou oblast výzkumu, jednotlivé týmy se doplňují a účinně kooperují. Centrum umožňuje efektivněji využívat společné přístrojové vybavení a poskytuje široký znalostní základ a motivující prostředí pro zasvěcenou odbornou diskuzi.

Centrum BIOMOL reprezentuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., v projektu BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum AVČR a Univerzity Karlovy ve Vestci. Účast v projektu BIOCEV umožňuje propojení interdisciplinárních výzkumných týmů, spojuje polymerní chemiky, vědce z oblasti materiálového výzkumu a biology.