Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Doktorské studium

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. nabízí doktorské (Ph.D.) studium všem zájemcům, kteří k předpokládanému datu zahájení úspěšně ukončí vysokoškolské vzdělání. Přihlásit se mohou nejen absolventi chemických a matematicko-fyzikálních fakult, ale také fakult přírodovědeckých, technických a dalších. ÚMCH je jedním z nejvýznamnějších školicích pracovišť v makromolekulární chemii a fyzice, a to i v evropském měřítku. Nyní zde studuje kolem padesáti doktorandů, z České republiky i ze zahraničí. Noví doktorandi se tak zařadí do početného týmu mladých motivovaných vrstevníků, kteří právě začínají svoji vědeckou kariéru. Současně však mohou počítat s podporou starších a zkušených vědeckých pracovníků. Unikátní je v ústavu možnost využívat při výzkumu kombinaci celé řady moderních chemických, fyzikálně chemických a fyzikálních experimentálních metod. Ph.D. studium v ÚMCH zahrnuje experimentální nebo teoretickou práci, účast na seminářích, přednáškách i mezinárodních konferencích. Doktorandi v průběhu studia obvykle absolvují několikaměsíční zahraniční stáž. Úspěšné absolvování doktorského studia tak absolventům poskytne nejen prestižní titul Ph.D., ale zejména odborný růst a všestranný rozvoj osobnosti.

Vyhlašovaná témata zahrnují prakticky všechny oblasti současné makromolekulární vědy od syntézy polymerů, přes jejich chemickou a fyzikální modifikaci a charakterizaci až po praktické aplikace. Témata vypsaná pro akademický rok 2020/2021 budou zveřejněna zde. Konkrétní téma lze ovšem modifikovat podle zájmu uchazeče a po dohodě se školitelem.

Doktorské studium v ÚMCH je organizováno ve spolupráci s vysokými školami, podle zaměření tématu.  V současné době máme společnou akreditaci s fakultami FCHT, FCHI a FPBT Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a fakultami PřF a MFF University Karlovy. Uchazečům o studium doporučujeme nejprve kontaktovat školitele podle aktuálního seznamu témat a do 9. 3. 2020 vyplnit on-line přihlášku. Poté budou uchazeči pozváni k pohovoru. Předpokládaný termín pohovoru je 16. 3. – 27. 3. 2020 v budově ÚMCH.

Student přijatý do doktorského studia pobírá stipendium od příslušné fakulty. Navíc se stane zaměstnancem ÚMCH s polovičním úvazkem. Tím získá kromě mzdy i další zaměstnanecké výhody. Omezenému počtu mimopražských zájemců může ústav nabídnout ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení.

Další informace o ústavu, o finančních podmínkách i o ubytovacích, sportovních a rekreačních možnostech lze získat při osobní návštěvě (po předchozí domluvě).

Aktuální témata

Dotazy a připomínky směřujte na e-mail: brus

Další nabídky jsou určeny zahraničním účastníkům, proto najdete jen v anglické verzi informace o kurzech polymerní vědy pod záštitou UNESCO a IUPAC.