Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapii
Školitel RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Oddělení Biolékařské polymery
Anotace V poslední dekádě se stala imunoterapie vysoce studovaným typem léčby nádorových onemocnění, a to ať samostatně, nebo ve spojení s účinnou chemoterapií. K zvýšení synergického efektu obou terapeutických přístupů, a tedy i zvýšení účinnosti léčby nádorových onemocnění pomocí „imunoonkoterapie“ lze s výhodou využít polymerních nosičů léčiv. Polymerní nosiče léčiv jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály, umožňují prodloužení doby cirkulace léčiv v organizmu a minimalizaci jejich vedlejších účinků.

Tématem doktorského projektu bude vývoj nových polymerních materiálů vhodných jako nosiče léčiv, umožňujících řízené uvolňování aktivních látek pouze v cílové, tedy nádorové tkáni. Polymerní materiály budou tvořeny na míru připravenými hydrofilními nebo amfifilními kopolymery. Pozornost bude věnována též výběru imunomodulačních látek a způsobu jejich připojení k polymerním nosičům.

Téma práce je vhodné primárně pro absolventy chemických, případně farmaceutických oborů. Student si osvojí různé syntetické postupy i metody charakterizace a může se podílet i na biologické charakterizaci jak na tuzemských, tak zahraničních pracovištích. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
Vysoké školy