Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Studium polymerů a hybridních materiálů pro aplikace ve fotonice
Školitel Doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Oddělení Polymery pro elektroniku a fotoniku
Anotace Práce bude zaměřena na výzkum pokročilých konjugovaných polymerů, perovskitů a jejich hybridních systémů perspektivních pro aplikace ve fotonice, zejména pro fotovoltaické (solární) články (FVČ), světlo emitující diody (LED), paměti, senzory a další. Bude se jednat o studium vlastností těchto materiálů, zejména v tenkých vrstvách, celou řadou optických, elektrických, fotoelektrických a strukturních metod (absorpce, fotoluminiscence, elektroluminiscence, fotovodivost, aj.). Získané poznatky budou využity pro přípravu a charakterizaci vybraných polymerních a hybridních fotonických prvků (FVČ, LED, sensorů aj.). Práce bude mít převážně experimentální charakter. Mohou se však uplatnit i teoretické znalosti, a to zejména v interpretaci a modelování experimentálních dat. Problematika výzkumu je velice aktuální a je jí ve světě věnována velká pozornost právě s ohledem na zajímavé aplikace. V hybridních systémech mohou být nejen nadále zlepšeny požadované vlastnosti materiálů pro fotonické prvky, ale i nalezeny nové zajímavé vlastnosti či jevy.
Vysoké školy