Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Syntéza a využití polymerních nosičů pro dopravu terapeutických peptidů
Školitel Ing. Robert Pola, PhD
Oddělení Biolékařské polymery
Anotace Téma dizertační práce bude zaměřeno na využití terapeutických peptidů a jejich cílenou dopravu pomocí polymerních nosičů do poškozených nebo jinak napadených tkání. Vývoj terapeutických peptidů zaznamenal v posledním desetiletí velký pokrok díky novým technologiím výroby, modifikace a analýzy.
Cílem dizertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity nanoléčiv navržených pro cílenou multimodální terapii. Připravené polymerní léčivo by mělo specificky cílit do poškozené tkáně a zároveň ovlivňovat metabolismus napadených buněk.
Náplní práce studenta bude syntéza vybraných peptidů a jejich derivátů na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů o různé architektuře, studium vazby peptidů k polymerním prekurzorům, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů na různých buněčných liniích.
Vysoké školy