Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Výzkum systémů akumulace energie: syntéza aktivního elektrodového materiálu metodou kyselé polymerace
Školitel Dr. Elena Tomšík, Ph.D
Oddělení Vodivé polymery
Anotace Různé polovodivé polymery budou připravený pomoci kysele polymerací. Supramolekulární uspořádání polymerů bude zkoumáno za použití různých elektrochemických metod, jako jsou: elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) nebo elektrochemické křemenné krystalové mikrováhy (EQCM). Supramolekulární přístup k polymerům by měl nabízet velmi zajímavé perspektivy díky vysoké „citlivosti“ na vnější faktory (rozpouštědlo, teplota, elektrická a magnetická pole). Cílem tohoto projektu je syntetizovat a nanášet elektroaktivní polymerní materiály na proudový kolektor a pochopit, jak podmínky vzniku supramolekulárního polymeru ovlivňují jeho schopnost akumulovat energii.
Vysoké školy