Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičů
Školitel RNDr. Jakub Širc, PhD.
Oddělení Polymerní sítě a gely
Anotace Disertační práce bude zaměřena na problematiku inkorporace biologicky a farmakologicky aktivních látek do polymerních nosičů a jejich následného řízeného uvolňování. Polymerní nosiče mohou být: a) materiály, jejichž primární funkce je kontrolované dodávání léčiva (např. polymerní nosiče pro lokální aplikaci protinádorových léčiv), b) materiály, které mají jinou funkci v rámci medicinální aplikace, přičemž uvolňování léčiva významně zvyšuje jejich terapeutickou účinnost (např. hydrogelové kryty ran, makroporézní hydrogelové konstrukty pro tkáňové inženýrství, tkáňové expandéry). Výzkum bude zaměřen na přípravu polymerních nosičů a studium mechanizmů uvolňování inkorporovaných molekul dle různých medicinálních požadavků. Disertační práce je svým zaměřením na pomezí polymerní, organické, fyzikální a analytické chemie. Problematika bude řešena ve spolupráci s českými a zahraničními spolupracujícími institucemi.
Vysoké školy