Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nanotrubičky z přírodních polymerů pro medicinální aplikace
Školitel Doc Abdelmohsen Abdelaltif, Ph.D.
Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity
Anotace Navrhovaný výzkum se bude zabývat dalším rozvojem originálního konceptu tvorby unikátních nano trubiček na bázi samouspořádání prekurzorů z přírodních polymerů. Jedná se zejména o optimalizaci mechanických parametrů, rozsahu rozměrů a tloušťky stěny, chemického složení a funkcionality. Bude studována sorpční kapacita a kinetika uvolňování funkčních sloučenin. Budou připraveny rovněž nanotrubičky s in-situ inkorporovanými funkčními nanočásticemi a metal organickými komplexy MOF. Důležitým cílem bude příprava hierarchických funkčních systémů pro tkáňové inženýrství, zejména s využitím 3 D tisku v kombinaci s fotopolymerizací vytvořeným polymerním pojivem. Je plánováno rovněž komplexní testování vytvořených materiálů s vyhodnocením potenciálu pro medicinální aplikace.
Vysoké školy