Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nanovlákenné biodegradabilní membrány pro regenerativní medicínu
Školitel Ing. Hana Studenovská, Ph.D.
Konzultant Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy
Anotace Téma vychází ze základního konceptu tkáňového inženýrství – kombinaci kmenových buněk a podpůrné polymerní matrice. V určitých oborech tkáňového inženýrství jsou žádané ultratenké a velmi porézní membrány, které by fungovaly jako dočasné náhrady bazální membrány pro buněčnou kultivaci nebo pro přenos buněk během transplantace. Cílem disertace je návrh nanovlákenných nosičů na bázi poly(aminokyselin). Nanovlákenné membrány by měly mimikovat tkáň nejen po stránce morfologické (např. vhodnou porozitou), odpovídajícími mechanickými vlastnostmi, ale zároveň příslušnou interakcí buněk s polymerní matricí. Díky znalosti vzájemného působení buněk s proteiny mezibuněčné hmoty v jejich přirozeném prostředí je možné navrhnout nové nanovlákenné nosiče tak, aby cíleně vyvolávaly fyziologickou odezvu, jako např. růst a diferenciaci buněk. Disertant by měl mít znalosti z oblasti makromolekulární chemie a organické syntézy. Projekt bude řešen ve spolupráci s biologickými pracovišti v ČR i zahraničí, kde budou probíhat buněčné studie.
Vysoké školy