Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Řízení hierarchické struktury a lomová mechanika polypropylénových materiálů připravených 3D tiskem
Školitel Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace Fused filament fabrication (FFF) je nastupující technologií 3D tisku pro výrobu polymerních částí v malých sériích a/nebo s komplexní geometrií. Takto vyrobené součásti se však vyznačují výrazně horšími mechanickými vlastnostmi v porovnání s např. vstřikovanými produkty. Výběr materiálů pro FFF je navíc poměrně omezen na amorfní nebo nízkokrystalické polymery. Oproti tomu FFF polypropylénu čelí výrazným problémům v podobě vysokého vnitřního napětí ve výtisku z důvodu rychlé krystalizace během chlazení. To vede k borcení a ztrátě tvaru vytisknuté části. Vnitřní struktura polypropylénu a její vývoj v průběhu zpracování tak hrají zásadní úlohu ve 3D tisku polypropylénových materiálů metodou FFF. Projekt se zabývá základními strukturně-vlastnostními vztahy během FFF polypropylénu a navrhuje systematickou studii vlivu molekulární, nadmolekulární i makroskopické struktury na mechanické chování a lomovou mechaniku polypropylénových částí připravených technologií FFF.
Vysoké školy