Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Vodivé inkousty na bázi koloidních kompozitů
Školitel Ing. Patrycja Magdalena Bober, PhD
Oddělení Vodivé polymery
Anotace Koloidní systémy na bázi vodivých polymerů (polypyrrol, poly(3,4-ethylendioxythiofen) apod.) pro výrobu polovodičových vrstev pomocí různých technologií tisku a aditivní výroby budou syntetizovány a charakterizovány z hlediska jejich morfologie, homogenity, stability, chemie struktura a vodivosti. Vlastnosti zkoumaných koloidních systémů (viskozita, povrchové napětí atd.) připravených za různých polymeračních podmínek (teploty, různá rozpouštědla, různé sterické stabilizátory, koncentrace stabilizátoru, přítomnost povrchově aktivních látek nebo přísad) budou optimalizovány s ohledem na jejich zpracovatelnost technikami tisku. Vlastnosti koloidních kompozitů lze dále zlepšit zavedením další složky, jako jsou ušlechtilé kovy, chalkogenidy přechodných kovů nebo metaloorganické sítě. Tištěné funkční vrstvy na bázi polymerů budou zkoumány především s ohledem na aplikace ve fyzikálních a chemických senzorech, flexibilní elektronice, a biomedicínských zařízeních.
Vysoké školy