Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Funkcionalizované citlivé polymerní mikročástice
Školitel Ing. Hana Macková, Ing.
Oddělení Polymerní částice
Anotace Polymerní mikrosféry nalézají široké uplatnění v biochemii, analytické chemii, lékařské diagnostice, systémech čištění vody atd. Výzkum těchto materiálů vyžaduje komplexní přístup a hluboké interdisciplinární znalosti. Cílem projektu je využít monodisperzní polymerní mikrosféry, které jsou porézní a obsahují funkční skupiny, k dosažení selektivní separace různých sloučenin, včetně sacharidů, alkoholů nebo organických kyselin. Částice mohou být případně modifikovány anorganickým materiálem, který přináší další vlastnosti, jako je například magnetická nebo světelná citlivost. To umožňuje snadné oddělení od složitých směsí pomocí magnetu nebo frakcionací v toku silového pole. Téma bude zahrnovat přípravu porézních polymerních mikrosfér pomocí různých polymerizačních technik, funkcionalizace, případně srážení anorganického materiálu uvnitř pórů, po kterém bude následovat povrchová modifikace pro potlačení nespecifické adsorpce nežádoucích biomolekul. Při přípravě mikrosfér, které se liší morfologií (velikost a distribuce částic), složením, strukturou a funkčními vlastnosti, bude nezbytná pečlivá kontrola parametrů reakcí. V neposlední řadě budou mikrosféry použity našimi spolupracujícími partnery v modelových experimentech pro separaci biologických látek z komplexních směsí.
Vysoké školy