Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Filmy na bázi vodivých polymerů pro přeměnu a skladování energie
Školitel Ing. Patrycja Magdalena Bober, PhD
Oddělení Vodivé polymery
Anotace Filmy na bázi vodivých polymerů vhodné pro elektrody pro přeměnu a skladování energie budou připraveny chemickou nebo elektrochemickou oxidací monomeru (anilin, pyrrol atd.) na povrchu ponořeném do reakční směsi. Použité elektrochemické metody budou zahrnovat potenciostatickou, galvanostatickou (aplikace konstantního potenciál nebo konstantního proud) a potenciodynamickou (např. cyklická voltametrie) oxidaci. Filmy na bázi vodivých polymerů lze také připravit z koloidních roztoků. Koloidní systémy budou připraveny chemickou oxidací monomeru oxidantem ve vodě v přítomnosti rozpustného polymeru (stabilizátoru). K pochopení vztahu mezi molekulární strukturou, mikrostrukturou a makroskopickými vlastnostmi připravených filmů bude použita řada moderních charakterizačních technik, jako jsou pokročilé metody energeticky rozlišené elektrochemické impedanční spektroskopie, metody vibrační spektroskopie, různé mikroskopické techniky a měření AC a DC vodivosti v závislosti na teplotě. Významná část výzkumu bude zaměřena na elektrochemické vlastnosti těchto materiálů a jejich použití jako superkapacitorů.
Vysoké školy