Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Polymerní materiály s antibakteriálními účinky
Školitel RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Oddělení Biolékařské polymery
Anotace Rezistence bakterií vůči antibiotikům a bakteriální záněty sliznic jsou závažnými problémy současné medicíny. Nalezení materiálů umožňujících překonávat ochranné bariéry bakterií a jejich plaků anebo zabraňovat jejich usazování na sliznicích by mohlo zvýšit účinnost léčby onemocnění a infekcí způsobených bakteriemi. S výhodou je možné využít biokompatibilní polymerní materiály sloužící buď jako nosiče léčiv překonávající biologické bariéry při antimikrobiální léčbě, nebo jako materiály zabraňující rozsevu bakteriálních zánětů sliznic.

Tématem projektu bude příprava a studium vlastností nových polymerních materiálů, vhodných jako nosičů antibiotik, cílící na bakteriální infekci a projevy s ní spojené. Polymerní materiály budou designovány jako na míru připravené polymerní nosiče antibiotik, umožňujících jejich řízenou aktivaci, nebo určené pro přímý účinek zabraňující adhezi bakterií na lidských sliznicích.

Téma je vhodné zejména pro absolventy chemických, případně farmaceutických oborů. Student si osvojí řadu syntetických postupů a metod charakterizace a může se podílet i na biologické testování jak na tuzemských, tak zahraničních pracovištích. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
Vysoké školy