Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Studium nanočástic pro fotoakustické zobrazování pomocí fotoakustické (a) vibrační spektroskopie
Školitel RNDr. Ivana Šeděnková, PhD.
Oddělení Vibrační spektroskopie
Anotace Fotoakustické zobrazování používané v medicíně je založeno na fotakustickém efektu vhodně zvolených nanočástic, jejichž vývoj je aktuálně řešeným problémem. Tato zobrazovací metoda využívá k vyvolání fotoakustického efektu laseru v blízké infračervené oblasti. Interakce s laserem vede absorpci záření a následnému zahřátí materiálu, následně dojde vlivem přenosu tepla k rozpínání okolního média, což je detekováno ve formě zvukových vln. Infračervená spektroskopie v blízké infračervené oblasti ve spojení s fotoakustickou celou dává možnost studovat materiál a jeho fotoakustickou odezvu v požadované oblasti. Kombinace s ostatními metodami vibrační spektroskopie, infračervené a Ramanovské, pak umožňuje získat poznatky o molekulární struktuře nanočástic a korelovat je se znalostí fotoakustické odezvy.
Vysoké školy