Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Strukturní charakterizace energetických materiálů pomocí NMR spektroskopie
Školitel RNDr Sabina Abbrent Nováková, PhD
Konzultant Ing Libor Kobera, PhD
Oddělení NMR spektroskopie
Anotace Alternativní zdroje energie jsou tématem zítřka a intenzivní výzkum probíhá celosvětově. Témata zahrnují materiály pro lithiové baterie i tzv. post-lithiové baterie, solární články, palivové články, vodivé polymery a kondenzátory. Všechny navrhované a testované materiály, které budou součástí některého ze systémů, je potřeba důkladně prozkoumat jak samy o sobě, tak v kombinaci.
Používá se široká škála experimentálních technik a jedním z hlavních hráčů je NMR spektroskopie v kapalném i pevném stavu. Díky množství možných experimentů a technik jde o všestranný a rozsáhlý nástroj, který dokáže objasnit roli zkoumaného materiálu z hlediska výsledných mechanických, tepelných i elektrochemických vlastností.
Tato pozice PhD bude zaměřena především na NMR v kapalném stavu, kde jsou zkoumány chemické a fyzikální vlastnosti roztoků a rozpuštěných materiálů, NMR pevného stavu bude komplementární metodou. V našich mnoha probíhajících projektech týkajících se energetických materiálů budou použity základní i pokročilé experimentální techniky.
Vysoké školy