Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Historie ústavu

První stránka historie české makromolekulární chemie byla napsána již počátkem 40. let 20. století. V průběhu 50. let vznikala různá výzkumná pracoviště pro oblast polymerní chemie. Mimořádnými událostmi, které pomohly tomuto oboru získat potřebnou vládní podporu, bylo zahájení průmyslové výroby polykaprolaktamu (Silon) a velmi úspěšné Mezinárodní symposium o makromolekulách IUPAC, které se konalo v Praze v roce 1957. Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH) byl založen v roce 1959 jako součást Československé akademie věd. Prvním ředitelem ústavu byl jeho zakladatel, profesor Otto Wichterle. Nová budova dokončená v roce 1963 dnes patří mezi kulturní památky.

V ÚMCH byl od počátku založení kladen důraz rovnoměrně jak na polymerní chemii, tak na polymerní fyziku. Zároveň zde bylo zachováváno hledisko rovnováhy mezi teoretickým, základním a aplikovaným výzkumem. Snaha byla věnována také uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové výrobě. Mezi nejvýznamnější praktické výsledky v 60. letech patřila alkalická polymerizace kaprolaktamu a příprava hydrofilních polymerů založených na poly(2-hydroxyethyl methakrylátu). Mezinárodní věhlas získal pro ÚMCH objev měkkých kontaktních čoček na základě výzkumu profesora Otty Wichterle v oblasti hydrofilních polymerů. V 80. letech navázalo na jejich úspěšnou výrobu zavedení intraokulárních čoček.

Vědci ÚMCH se navzdory nepřízni komunistického režimu snažili o kontakt se zahraničními institucemi, zapojovali se do mezinárodních aktivit a spolupráce. Příkladem může být i fakt, že Praha je dosud jediným městem, které již třikrát (1957,1965,1992) hostilo Mezinárodní symposium o makromolekulách IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Ve světové polymerní komunitě jsou dobře známa a předními vědci navštěvována Pražská makromolekulární setkání (Prague Meetings on Macromolecules), konaná pravidelně od roku 1967.

Od svého založení organizuje ÚMCH programy pro získání doktorského titulu i postdoktorandská studia v celém rozsahu polymerní vědy jak pro domácí, tak i pro zahraniční studenty.

Z rozpočtového modelu hospodaření na formu veřejné výzkumné instituce (v. v. i.) přešel ústav v roce 2007.

Fotografiie prof. O. Wichterle je použita v souladu s licencí CC BY-SA 3.0 cz.