Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Historie ústavu

První stránka historie české makromolekulární chemie byla napsána již počátkem 40. let. V průběhu padesátých let vznikala různá výzkumná pracoviště pro oblast polymerní chemie. Mimořádnými událostmi, které pomohly tomuto oboru získat potřebnou vládní podporu bylo zahájení průmyslové výroby polykaprolaktamu (Silon) a velmi úspěšné IUPAC Mezinárodní sympozium o makromolekulách, které se konalo v Praze v roce 1957. V roce 1959 byl založen Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH) jako součást Československé akademie věd. Prvním ředitelem Ústavu byl jeho zakladatel, profesor Otto Wichterle. Nová budova dokončená v roce 1963 patří dnes mezi kulturní památky.

Od počátku byl v ÚMCH kladen důraz rovnoměrně na polymerní chemii a na polymerní fyziku. Bylo zachováváno hledisko rovnováhy mezi teoretickým, základním a aplikovaným výzkumem. Snaha byla věnována uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové výrobě. Mezi nejvýznamnější praktické výsledky v šedesátých letech patřila alkalická polymerizace kaprolaktamu a příprava hydrofilních polymerů založených na poly(2-hydroxyethyl methakrylátu). Mezinárodní věhlas získal pro ÚMCH objev měkkých kontaktních čoček na základě výzkumu profesora Wichterla v oblasti hydrofilních polymerů. Na úspěšnou výrobu navázalo v 80.letech minulého století zavedení intraokulárních čoček.

Vědci ÚMCH se navzdory nepřízni bývalého komunistického režimu snažili o kontakt se zahraničními institucemi, zapojovali se do mezinárodních aktivit a spolupráce. Příkladem může být i fakt, že Praha je dosud jediným městem, které již třikrát (1957,1965,1992) hostilo Mezinárodní symposium o makromolekulách IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Ve světové polymerní komunitě jsou dobře známa a navštěvována předními vědci Pražská makromolekulární setkání, konaná pravidelně od roku 1967.

Od svého založení organizuje ÚMCH programy pro získání doktorského titulu i postdoktorandská studia v celém rozsahu polymerní vědy jak pro domácí, tak i pro zahraniční studenty.

V roce 2007 přešel Ústav z rozpočtového modelu hospodaření na formu veřejné výzkumné instituce, v.v.i. V současnosti se Ústav makromolekulární chemie snaží profilovat jako moderní, vědecky a profesně uznávaná instituce. Řada výzkumných oborů ÚMCH si díky svým výsledkům získala mezinárodní respekt, což ÚMCH nadále zavazuje ke smysluplné vědecké práci na nejvyšší úrovni.

Viz též Historie prvního pražského MACRO Symposia.