Archiv aktualit

new
Ostatní
Welcome Meeting: UNESCO/IUPAC postgraduální kurz polymerních věd
Oficiálně jsme odstartovali již 27. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních věd, který pořádáme pod záštitou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC/Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii.
new
Ostatní
Polymery pro efektivnější skladování energie
Výzkumníci z ÚMCH popsali slibný přístup využití polymerů pro účinné skladování energie za pomoci použití iontů hliníku pro akumulaci energie v organickém polymeru-polyanilinu.
new
Ostatní
Genová terapie pro pacienty s poraněním míchy
Mezinárodní tým vědců pokračuje ve výzkumu genové terapie pro pacienty trpící neuropatií. Výsledky nové studie byly zveřejněny v časopisu Molecular Therapy.
new
Ostatní
Vědavýzkum.cz: Věda do praxe
O zkušenostech s transferem vědeckých výsledků hovořil v článku pro portál Vědavýzkum.cz dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
new
Ostatní
Ředitel ÚMCH Jiří Kotek obdržel v Lyonu čestný doktorát
Jiří Kotek převzal čestný doktorát Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu.
new
Ostatní
Nanočástice pro radioterapii onkologických onemocnění
Polymerní chemici pokračují ve výzkumu samouspořádaných nanočástic pro radioterapii onkologických onemocnění.
new
Ostatní
Národní ústav pro výzkum rakoviny
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny. Do projektu se zapojí i výzkumníci z ÚMCH.
new
Ostatní
Polymerní systémy pro léčbu metastazujících nádorů
Nová studie vědců z ÚMCH na obálce a jako hlavní článek časopisu Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.
new
Ostatní
Nová publikace v Biomacromolecules
Výzkumníkům z Akademie věd se podařilo rozpoznat a detailně popsat protinádorovou aktivitu u derivátu Ritonaviru.
new
Ostatní
Polymerní senzor pro detekci iontů železa
Výsledky spolupráce vědců napříč odděleními ÚMCH v časopisu Biosensors.
new
Ostatní
Náhrada jednorázových plastů
by neměla být na jedno použití
Dr. Hynek Beneš z Oddělení zpracování polymerních materiálů poskytl komentář České tiskové kanceláři (ČTK) k novele týkající se zákazu výroby vybraných jednorázových výrobků z plastu.
new
Ostatní
Dny otevřených dveří 2022
Srdečně vás ve dnech 2. a 3. listopadu zveme do ÚMCH na Dny otevřených dveří. Těšíme se na setkání se všemi fanoušky polymerních věd!
new
Ostatní
Nanogely pro potlačení účinku prozánětlivých enzymů
Polymerní chemici z Petřin pracují na vývoji hydrofilních nanočástic pro potlačení účinku protizánětlivých procestů.
new
Ostatní
Vědci objasnili, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity
Mezinárodnímu týmu výzkumníků vedenému profesorem Feng Gao z Univerzity v Linköpingu se podařilo objasnit, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity. Na výzkumu se významně podíleli také vědci z Ústavu makromolekulární chemie. Výsledky studie byly zveřejněny v časopisu Science.
new
Ostatní
Polymery 2022
Začátek října patří konferenci Polymery 2022, kterou letos organizuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
Hydrogelový implantát pro léčbu retinoblastomu
new
Ostatní
Pokrok ve vývoji polymerních organických solárních článků
new
Ostatní
Smart polymerní systémy pro snímací aplikace
new
Ostatní
Polymerní nanočástice pro diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění
new
Ostatní
Nová polymerní terapeutika hemochromatózy a Wilsonovy choroby
divider