Archiv aktualit

new
Ostatní
Nová strategie, jak určit, zda bude nanoterapie účinná pro pacienta
Vědci z ÚMCH se podíleli na vývoji strategie jak zjistit, jestli bude pro pacienta léčba pokročilými formami nanoléčiv významným benefitem, nebo zůstane bez efektu.
new
Ostatní
Polymerní protilátková mimetika (iBodies) jako blokátor imunitního kontrolního bodu
Vědci z ÚMCH spolu s kolegy z ÚOCHB vyvinuli polymerní mimetika protilátek proti lidskému PD-L1 (iBodies), které specificky cílí na lidský hPD-L1 a blokují interakci PD-1/PD-L1 in vitro s účinností stejnou jakou mají monoklonální protilátky.
new
Ostatní
Elektrostatické působení nabitých makromolekul probíhá jinak, než se předpokládalo
Vědci z ÚMCH se podíleli na studii prokazující vliv změny ionizace při interakcích opačně nabitých (bio)makromolekul v různých prostředích.
new
Ostatní
Polymerní kompozity pro ekologickou sanaci iontů šestimocného chromu z odpadních vod
Vědci z ÚMCH společně s kolegy z VUT vyvinuli volně stojící bakteriální celulózo/polypyrrolovou membránu pro účinnou adsorpci/redukci iontů šestimocného chromu ze znečištěné vody.
new
Ostatní
Protiionty silně ovlivňují hmotnostní spektra sloučenin s více permanentními náboji
Podle studie v časopise Analytical Chemistry lze reprezentativní hmotnostní spektra sloučenin s více permanentními náboji získat při použití vhodných protiiontů.
new
Ostatní
Fluorové MRI monitorování modifikovaných želatinových hydrogelů pro regenerativní medicínu
Hydrogely na bázi želatiny s polymerem obsahujícím fluor umožňují sledování in vivo pomocí MRI, což zvyšuje jejich potenciál pro regenerativní medicínu.
new
Ostatní
Iontovými kapalinami katalyzovaná přeměna CO2: udržitelná cesta k neisokyanátovým polyuretanům
V této studii jsme popsali katalytický účinek iontových kapalin umožňující účinnou přeměnu obnovitelného CO2
na β-hydroxyurethany.
new
Ostatní
Příprava epoxidových sítí urychlená kovovými iontovými kapalinami
Zkoumali jsme iontové kapaliny jako účinné katalyzátory síťování epoxidů umožňující rychlou přípravu hi-tech licích pryskyřic.
new
Ostatní
Nové polymerní sondy nesoucí peptidy pro vizualizaci glioblastomů
Vědci z ÚMCH spolu z kolegy z IAB Grenoble vyvinuli pokročilé polymerní sondy nesoucí specifické peptidy pro fluorescenční zobrazování glioblastomů.
new
Ostatní
Termoresponzivní diblokové kopolymery pro intravitreální podávání léčiv
Vědci z ÚMCH ve spolupráci s kolegy ze společnosti Barinthus Biotherapeutics se zabývali optimalizací struktur termoresponzivních polymerních nosičů intravitreálně podávaných léčiv.
new
Ostatní
Dvouporézní kryogely na bázi polyanilinu s uhlíkovými nanovlákny pro superkondenzátory
Vědci z ÚMCH zjistili, že začlenění uhlíkových nanovláken zlepšuje elektrochemický výkon aerogelů na bázi polyanilinu, což je důležité pro aplikace pro uchovávání energie.
new
Ostatní
Sendvičová imunoanalýza s odečítáním jednotlivých molekul na bázi polymerních kartáčů
Vědci z ÚMCH společně s kolegy z FZÚ a z AIT (Rakousko) v rámci mezinárodního projektu vyvinuli velmi citlivou digitální imunoassay.
new
Ostatní
Fosfopolymery modifikované sloučeniny železa jako biokompatibilní MRI sondy
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové typy biokompatibilních MRI sond na bázi sloučenin železa modifikovaných vodorozpustnými fosfopolymery. Studie byla zveřejněna v časopise Scientific Reports.
new
Ostatní
Karbonové materiály odvozené z polyakrylamid-celulózového hydrogelu pro vysoce výkonné superkondenzátory
Časopis ACS Applied Energy Materials zveřejnil studii o hierarchicky porézních uhlíkových materiálech s ultravysokým povrchem a jejich potenciálním využití jako vysoce výkonných superkapacitoru.
new
Ostatní
Polymerní mikrobubliny modifikované RGD umožňují podávání léčiv přes hematoencefalickou bariéru
Zjistili jsme, že sonopermeace s mikrobublinami zlepšuje přenos nanonosičů i volných léčiv přes hematoencefalickou bariéru.
new
Ostatní
Pokročilé polymerní vektory pro léčbu místně specifických revmatických muskuloskeletálních onemocnění
Vědci z ÚMCH společně s kolegy z BFÚ a Revmatologického ústavu vyvinuli polymerní vektory s optimalizovanou aktivací léčiva pro léčbu místně specifických revmatických onemocnění.
new
Ostatní
Vliv koncentrace polymeru na morfologii nanočástic roubovaného kopolymeru PHPMAA-g-PLA vyrobených mikrofluidní nanoprecipitací
Vědci z ÚMCH prokázali možnost přípravy, nanočástic polymeru PHPMAA-g-PLA s různou morfologií pomocí mikrofluidní metody.
new
Ostatní
Polymerní adjuvancia navržená pro zvýšení účinnosti polymerních nanosystémů v nádorové terapii
Vyvinuli jsme polymerní nanosystém, který dokáže zvýšit záchyt jiných terapeutických nanosystémů v nádorové tkáni, a tím významně zvýšit jejich terapeutickou účinnost.
new
Ostatní
Studium polydopaminových filmů pomocí nano-FTIR spectroskopie
Časopis Colloids and Surfaces B: Biointerfaces publikoval práci zabývající se infračervenou spektroskopií polydopaminových povrchů s nanometrovým rozlišením.
new
Ostatní
Elektrodestrukce bakteriálních biofilmů na polymerních vrstvách
Vědci z ÚMCH vyvinuli polymerní vrstvy schopné významně zefektivnit elektrosterilizaci povrchů s bakteriálním biofilmem.
divider