Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Pine Cones

Termín: 4.09.2017  –  27.10.2017
Autor: Marie Vránová
Vernisáž: 4.09.2017 18:00


Pine cones je výstava prezentující obrazy, které autorka tvoří kontinuálně od roku 2014, reaguje tak osobitým způsobem na lidovou tvorbu ovlivněnou německou kulturou, na výzdobu vnějších stěn a štítů domů, se kterou se setkala v krajině Severních Čech. Šišky na domech jsou zde kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornament, či jen květinová seskupení. Od roku 2015 obrazy postupně prezentuje na skupinových výstavách, na téma reaguje i formou performance, která se poprvé uskutečnila při příležitosti reakce na verdikt města Břeclav o zamítnutí výsadby stromu. Performance má název Strom/dubový sad 02, a je doplněna zvukovou animací, při které v pozadí běží zvuk čištění kmene stromu. Jiným rozměrem je oltářní obraz po kapli sv. Víta v Sinutci, který prezentuje jednu z kompozic šišek.

Autorka hledá rytmus, vytváří obrazy s motivem šišek, které doslova konstruuje pomocí geometricky pevných linií, někde je vrství, nebo jen shlukuje. Vznikají tak rytmicky řazené šišky, které mnohdy v obraze vytvářejí pocit prostoru, pravidelná seskupení a vizuální řád. Samotnou malbu, odkazující na tradiční lidovou tvorbu výšivek poskládanou z jednoduchých prvků, ponechává náhodě. Pro Galerii Makráč připravila v rámci dvou na sebe navazujících mezinárodních sympozií zabývajících se polymery v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vlajku, která po dobu výstavy bude vyvěšena na jeden ze stožárů před ústavem. Vlajka je sublimačně vytištěna na polyesterový materiál Polyflag a prezentuje kohezy molekul v jednoduché rozvětvené vazbě s průhledným filtrem odkazujícím na materiál polymeru.


Součástí vernisáže bude host:

Warana Psavomorecká /1990/

Občanským jménem Vladěna Ptáčková. Narozena v Hořovicích, žije a pracuje v Praze. Vystudovala obory Tvůrčí psaní a Redaktor – editor na Literární akademii Josefa Škvoreckého, momentálně studuje na Evangelické teologické fakultě obor Teologie křesťanských tradic. Působila jako redaktorka zpravodajských serverů Lidových novin a časopisu Týden, též přispívala recenzemi knižních titulů do kulturního magazínu A2. Momentálně je zaměstnaná u Městské knihovny v Praze jako technická redaktorka pro elektronické publikace v rámci projektu e-knihovna.

Dosud jí vyšla novela Čtyřstrunný kvartet u nakladatelství Beletris. Právě Čtyřstrunný kvartet vyjde opět jako e-knížka spolu s druhotinou Con sordino, a to na podzim roku 2017; v obou případech se jedná o lyrizovanou prózu. V roce 2009 obdržela od Vzdělávací nadace Jana Husa Cenu Bronislavy Müllerové. Kromě psaní tíhne i k ostatním druhům umění – zpívá, příležitostně se věnuje kresbě, malbě, grafice, fotografování, tanci a hře na hudební nástroje.

www.warana.cz

vltava.rozhlas.cz/magie-sisky-a-barevne-vzory-dna-5983279

Pozvánka - šišky vlajka pozvánka čelní

Rytmus šišky 08 2014 olej na plátně, 190x130