Zuzana Morávková a Rafał Konefał získali Prémii Otto Wichterleho

Dr. Zuzana Morávková z Oddělení vibrační spektroskopie a Dr. Rafał Konefał z Oddělení NMR spektroskopie převzali z rukou předsedkyně Akademie věd Prémii Otto Wichterleho. Prestižní ocenění pro mladé vědecké talenty letos získalo 24 vědců a vědkyň. Prémie je určena perspektivním mladým badatelům, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let.

Fotoarchiv AV ČR

Dr. Zuzana Morávková

Čím více budeme vědět o molekulární struktuře materiálů, tím hlouběji pochopíme jejich vlastnosti a budeme jejich chování moci předvídat a ovlivňovat. Rozsáhlý aplikační potenciál mají například nanostrukturované vodivé polymery. Nejen tyto pro budoucí praxi slibné látky studuje v Oddělení vibrační spektroskopie Zuzana Morávková.
Ve svém výzkumu využívá experimentální analytické metody: infračervenou a Ramanovu spektroskopii kapalin, pevných látek a tenkých vrstev, které dovedou s nejvyšší přesností popsat vlastnosti a vzájemné působení molekul.
Zuzana Morávková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika absolvovala tamtéž.
Úspěšně se uplatňuje také v pedagogické činnosti, vede frekventanta UNESCO-IUPAC postgraduálního kurzu polymerní vědy, pomáhá i ostatním mladším pracovníkům.

 

Dr. Rafał Łukasz Konefał

Polský rodák Rafał Łukasz Konefał se v dosavadní vědecké kariéře věnuje spektroskopii nukleární magnetické rezonance (NMR). Jde o jednu z nejdůležitějších spektroskopických metod, která určuje chemickou strukturu látek a jejich vlastností. Využívá se v chemickém, biologickém, farmaceutickém či materiálovém výzkumu. Význam této metody podtrhuje, že za vývoj NMR spektroskopie bylo uděleno šest Nobelových cen.
Rafał Konefał se věnuje aplikaci pokročilých technik NMR spektroskopie vysokého rozlišení. Jeho výzkum se vyznačuje originálním přístupem i širokým mezioborovým propojením makromolekulární a fyzikální chemie.
Chemii vystudoval nejdříve v Polsku na Technologické univerzitě v Řešově (Rzeszów University of Technology), poté pokračoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nastoupil v roce 2012.
Je velmi aktivní na tuzemských i zahraničních sympoziích, pořádá přednášky a byl řešitelem a členem řešitelského týmu několika projektů, mj. i pod hlavičkou Grantové agentury ČR.