Ředitel ÚMCH Jiří Kotek obdržel v Lyonu čestný doktorát

V úterý 18. října 2022 převzal Jiří Kotek, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, čestný doktorát Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu.

Doctor honoris causa je čestný akademický titul, který se uděluje významné vědecké osobnosti za její přínos pro určitý obor nebo pro společnost obecně. Významným laureátem, který obdržel tento titul od Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu, se stal ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Dr. Ing. Jiří Kotek. „Přebírat čestný doktorát od významné francouzské vysoké školy je pro mě velká pocta. Stejně tak si vážím možnosti vést již druhé funkční období Ústav makromolekulární chemie a působit v čele Evropské polymerní federace,“ uvedl Jiří Kotek.

Jiří Kotek vystudoval materiálové inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Jako ředitel ÚMCH AV ČR působí od roku 2016. Zabývá se vztahy mezi mechanickým chováním a strukturou polymerních materiálů. Je autorem nebo spoluautorem více než sedmdesáti odborných publikací.

Národní institut aplikovaných věd v Lyonu

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) byl založen v roce 1957 a je nejstarší a největší ze skupiny šesti francouzských vysokých škol, vytvářející společně síť technického vzdělávání INSA. Tato skupina vysokých škol dohromady sdružuje až 80 000 diplomovaných inženýrů a 5 000 absolventů doktorandského studia. INSA úzce spolupracuje s Akademií věd ČR od roku 2019, kdy bylo podepsáno memorandum o porozumění. Cílem memoranda je podporovat a rozvíjet možnosti spolupráce na poli vědy a vzdělávání mezi Českou a Francouzskou republikou, a to jak mezi vědci, tak mezi studenty – formou vzájemné výměny informací, znalostí a podpory excelence.