Oxygenerátor oceněn v Hack the Crisis

Oxygenerátor, vyvinutý vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a firmou MemBrain s.r.o., se liší od komerčně nabízených typů použitou polymerní membránou, která je schopna zachytit veškeré viry, bakterie a nečistoty ze vzduchu a obohatit přiváděný vzduch až na 45 % kyslíku.

Klíčovou komponentou vyvinutého zařízení je membránový modul na bázi dutých vláken. Dutovlákenná membrána dokáže propouštět kyslík, který je přiveden dovnitř vlákna až osmkrát rychleji než dusík (hlavní složka vzduchu) a tím dochází k obohacení kyslíkem vně vlákna. Do membránového modulu musí být přiveden stlačený vzduch, který lze dodat i připojením (bezolejového) kompresoru.

Přejeme dobrému nápadu mnoho užitečného využití!

Odkaz na finále hackatonu.

Zbyněk Pientka, Jan Žitka, Jakub Peter z oddělení Polymerních membrán ÚMCH