Národní ústav pro výzkum rakoviny

Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojí 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Do projektu se zapojí i výzkumníci z Ústavu makromolekulární chemie.

Nově založený institut bude financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU částkou 1,4 miliardy korun v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výsledkem práce výzkumníků budou kromě odborných publikací také patenty, certifikované metody nebo expertní doporučení. Všechny tyto výsledky by měly umožnit významné inovace v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

TISKOVÁ ZPRÁVA