Výzkum polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie

Oddělení NMR spektroskopie (ÚMCH AV ČR) publikovalo ve spolupráci s vědeckou skupinou ze švédské univerzity v Uppsale novou studii o využití polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie. Výsledky studie zveřejnil časopis ACS Applied Energy Materials.

Vědci z ÚMCH pracují na bezpečnějších komerčních lithium-iontových bateriích. Ty dosud tvoří organické kapalné elektrolyty, jež jsou známy častými vnitřními zkraty či neomezenými elektrochemickými vedlejšími reakcemi. „V rámci nové studie jsme se věnovali vývoji pevných, chemicky i fyzikálně odolných materiálů vhodných pro elektrolyty lithium-iontových baterií, které budou mít zároveň stejnou vodivost jako kapalina,“ vysvětluje Dr. Sabina Abbrent, která elektrolyty na bázi polymerů studuje celou svoji vědeckou kariéru.

V rámci projektu Oddělení NMR spektroskopie opět navázalo na úspěšnou spolupráci s vědeckou skupinou ze švédského Centra pro výzkum baterií na univerzitě v Uppsale. „Se skupinou prof. K. Edströmové jsme již vloni publikovali článek o mechanismu degradace elektrolytu a jeho vliv na stabilitu připravené baterie,“ dodává ke spolupráci Dr. Jiří Brus, vedoucí Oddělení NMR spektroskopie.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH