Syntéza derivátu Ritonaviru a jeho připojení k polymernímu nosiči

Časopis Journal of Controlled Release zveřejnil studii popisující syntézu derivátu antiretrovirotika Ritonaviru a jeho připojení k polymernímu nosiči. Na výzkumu podpořeném Grantovou agenturou ČR spolupracovali výzkumníci z Oddělení biolékařských polymerů (ÚMCH AV ČR) s kolegy z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Vědcům se podařilo popsat nové polymerní léčivo založené na principu tzv. „repurposingu“ (použití již známého léčiva, ovšem klinicky používaného pro jiné diagnózy). „Zabývali jsme se syntézou derivátu antiretrovirotika Ritonaviru a jeho připojením k polymernímu nosiči na bázi HPMA. Tento polymerní konjugát jsme poté nově použili jako protinádorové léčivo,“ vysvětluje Dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů. Studie prokázala, že je ve srovnání s Ritonavirem derivát léčiva účinnější.  „Zároveň jsme zjistili, že tento derivát, a hlavně jeho polymerní forma, má značnou protinádorovou aktivitu u dvanácti myších i lidských nádorových linií in vitro. Efektivní byl i in vivo u myší s kolorektálním karcinomem (CT26), melanomem (B16F10) či nádorech hlavy a krku (FaDu),“ popisuje Dr. Libor Kostka z Oddělení biolékařských polymerů.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH