Polymerní systémy pro léčbu metastazujících nádorů

Mezi výzkumná témata, kterým se věnují vědci z Oddělení biolékařských polymerů, patří také studium nových medicínských přístupů, které by dokázaly efektivně zabránit rozsevu metastází v průběhu a po léčbě primárních nádorů. Nová studie vědců z ÚMCH se v srpnu objevila na obálce a byla zveřejněna jako hlavní článek časopisu Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.

Výzkumníci popsali návrh, syntézu a detailní fyzikálně-chemickou a biologickou charakterizaci polymerních nosičů léčiv určených pro potlačení rozsevu a růstu metastatických ložisek v průběhu a po léčbě nádorů. „Při přípravě účinných anti-metastatických terapeutik jsme využili několik syntetických přístupů umožňujících kovalentní vazbu léčiva actinoninu na vodorozpustné kopolymery se stimulem řízeným uvolňováním a aktivací léčiva zpět do jeho farmakologicky aktivní formy. Vyvinutá nanoterapeutika inhibovala metastatické šíření jak rakovinných buněk z primárních nádorů prsního karcinomu, tak i šíření buněk melanomu B16F10, a to bez jakékoli známky toxicity ve zdravé tkáni,“ říká Dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů. Na výzkumu vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR spolupracovali s výzkumníky z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH