Nanočástice z ÚMCH mohou pomoci k lepší diagnostice závažných onemocnění

Multidisciplinární tým vědců vyvinul novou diagnostickou metodiku, při které využívají foton-upkonverzní nanočástice pro přípravu speciálních značek k přesnější a rychlejší detekci biomarkerů různých onemocnění, včetně rakoviny. Metoda umožňuje včasnou detekci onemocnění, popř. mírného zhoršení zdravotního stavu již v počátečních stádiích. Na vývoji nanočástic se podíleli i vědci z Oddělení polymerních částic Ústavu makromolekulární chemie. Výsledky výzkumu nyní zveřejnil prestižní časopis Nature Protocols.

Vědci působící z velké části v Česku vyvinuli novou diagnostickou metodiku, při níž využívají foton-upkonverzní nanočástice pro přípravu speciálních značek k přesné a rychlé detekci biomarkerů, zejména pak rakovinných. Metoda umožňuje včasné odhalení onemocnění, stejně tak má lékařům pomoci diagnostikovat i mírné zhoršení zdravotního stavu již v počátcích nemoci. Multidisciplinární tým tvořili vědci z Ústavu analytické chemie AV ČR, výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity (MU), Přírodovědecké fakulty MU, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, německé University of Regensburg a švédské firmy Lumito AB.

S kolegy z Univerzity v Řezně a Masarykovy univerzity jsme se seznámili v rámci vědeckých setkání COST Action CM1403: The European upconversion network –⁠ from the design of photonupconverting nanomaterials to biomedical applications“, vzpomíná Dr. Daniel Horák, vedoucí Oddělení polymerních částic ÚMCH AV ČR. „Poté jsme získali společný česko-bavorský grant Luminiscent immunodetection as a sensitive tool for diagnostic of bee diseases. Nyní naše spolupráce vyústila v několik publikací, vydaných např. v Biomolecules a Nature Protocols“, dodává Dr. Horák.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH