Makroporézní vodivé materiály pro superkondenzátory

Vědci z ÚMCH pokračují ve výzkumu makroporézních vodivých hydrogelů pomocí kryogelace a použití barviv jako templátu. Jejich nová studie byla zveřejněna v časopise Materials Chemistry and Physics.

V blízké budoucnosti by mohly být makroporézní vodivé materiály se zvýšeným specifickým povrchem a mechanickou pevností použity pro aplikace v superkondenzátorech. V nové studii nyní vědci popsali kombinaci dvou samostatných přístupů (příprava makroporézních vodivých hydrogelů kryogelací a použití barviv jako činidel tvořících šablonu), které byly v posledních několika letech vyvinuty v Oddělení vodivých polymerů (ÚMCH AV ČR).

„Studovali jsme kombinaci různých postupů definujících morfologii při přípravě vodivých polymerů. Ukázalo se, že zavedení barviva do vodivých polymerních hydrogelů, připravených kryogelací, umožňuje výrazné zvýšení jejich modulu v tahu a specifického povrchu,“ vysvětluje dr. Patrycja Bober, vedoucí Oddělení vodivých polymerů (ÚMCH). Studie je výsledkem dlouhodobé spolupráce napříč odděleními Ústavu makromolekulární chemie AV ČR ​​(Vibrační spektroskopie, Polymery pro elektroniku a fotoniku, Polymení částice, Zpracování polymerních materiálů) a výzkumníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH