Environmentálně-příznivá mikrovlnná syntéza biologicky rozložitelných obalových fólií

Vědecký tým z Oddělení zpracování polymerních materiálů se podílí na vývoji nového typu biologicky rozložitelných obalových fólií. Nejnovější studii o environmentálně-příznivé mikrovlnné syntéze fólií s nanočásticemi oxidu zinečnatého zveřejnil časopis Polymer Degradation and Stability.

Nový typ biologicky rozložitelné obalové fólie z ÚMCH je díky svému složení a způsobu výroby environmentálně příznivější než konvenční materiály zejména díky aplikaci pomocí mikrovlnné technologie. Ta umožňuje rychlou syntézu materiálu bez přídavku rozpouštědel a nutnosti odstranění nežádoucích vedlejších produktů.  „Nová fólie má vysoký aplikační potenciál jako aktivní obalový materiál, protože má díky přídavku nanočástic oxidu zinečnatého zlepšené paropropustné vlastnosti a také baktericidní účinek proti patogenní bakterii E. coli,“ popisuje unikátní vlastnosti nového materiálu Dr. Hynek Beneš z Oddělení zpracování polymerních materiálů.

Studii o mikrovlnné syntéze polymerní fólie zveřejnil vědecký časopis Polymer Degradation and Stability. „Experimentální práce uvedené v tomto článku nám trvaly zhruba 6 měsíců, ale celá studie je výsledkem několikaletého výzkumu,“ doplňuje Dr. Sonia Bujok. Tým z ÚMCH na výzkumu spolupracoval s kolegy z Ústavu anorganické chemie AV ČR (Dr. P. Ecorchard) a s Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT (doc. M. Halecký). V rámci ÚMCH spolupracoval tým Dr. Beneše také s Oddělením polymerních membrán a s Oddělením morfologie polymerů.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH