Bioresource Technology: Nový typ polymerních membrán z ÚMCH

Zhruba dva roky se vědci z Oddělení polymerních membrán věnovali vývoji polymerního materiálu vhodného pro přípravu speciálních katexových membrán. Práci badatelů z ÚMCH nyní shrnuje publikace v časopise Bioresource Technology. Nové membrány by v budoucnu mohly nahradit drahé komerční materiály z polymeru zvaného Nafion.

V Oddělení polymerních membrán Ústavu makromolekulární chemie se podařilo vyvinut nový polymerní materiál PSEBS SU22 pro přípravu katexových membrán. Polymerní membrány tohoto typu mají celou řadu použití včetně mikrobiálních palivových článků, což jsou zařízení umožňující získání elektrické energie z organického odpadu. „V těchto palivových článcích jsou tzv. elektro-aktivní bakterie, které zprostředkovávají oxidaci organického odpadu vzdušným kyslíkem, čímž se získává ekologicky šetrným způsobem elektrický proud,“ popisuje Dr. Miroslav Otmar z Oddělení polymerních membrán.

V současné době se pro výše zmíněný účel používají komerční membrány z perfluorovaného polymeru zvaného Nafion. Jejich využití je však limitováno vysokou pořizovací cenou. „Jak ukázaly experimenty popsané v naší publikaci, nové membrány z materiálu PSEBS SU22 by mohly nahradit Nafion v mikrobiálních palivových článcích. Ve většině parametrů jsou dokonce lepší,“ říká Dr. Miroslav Otmar. Vědci z ÚMCH membrány z materiálu PSEBS 22 chemicky syntetizovali v několika krocích. „Řešili jsme výběr vhodných činidel pro jednotlivé reakční stupně a optimalizaci reakčních podmínek tak, aby množství funkčních skupin na membráně bylo dostatečné a zároveň, aby polymerní materiál membrány nijak neutrpěl,“ dodává Dr. Otmar. Badatelé z ÚMCH spolupracovali na vývoji těchto katexových membrán s vědeckým týmem Membrány pro bioinženýrství, technologii a energetiku na Panonské universitě ve Veszprému (Maďarsko) vedeným Katalin Bélafi-Bakó.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH