SPOLEČNÁ LABORATOŘ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ

Výzkum Společná laboratoř Pracovníci

Společná laboratoř polymerních materiálů Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České 
republiky a University Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Fortelný, DSc.
(tel. 296 809 170, e-mail fortelny [@imc.cas.cz])

Statut a poslání

Společné pracoviště Polymerní materiály bylo zřízeno k zajištění vysoké úrovně výzkumu a výuky v oblasti polymerních materiálů a technologií. Na jeho činnosti se podílejí oddělení polymerních materiálů ÚMCH AV ČR a Ústav polymerních materiálů a technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Posláním společného pracoviště je součinnost a spolupráce

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21