Macro Prague Energo LAB

Polymery
pro energetiku

Předmětem projektu je vytvoření nové
inovační laboratoře pro výzkum a vývoj nových
polymerních materiálů a membrán zaměřených
na energetické aplikace a ochranu životního
prostředí - EnergoLab.

Aktuality

1.1.2015

Zahájení realizační fáze
projektu - 1. etapa projektu

28.1.2015

Zahájení zadávacích řízení
pro pořízení přístrojů

12.5.2015

Dodávky vědeckých přístrojů

1.7. 2015

Zahájení 2. etapy projektu

24.7.2015

Odevzdání Etapové monitorovací zprávy č.1

25.7.2015

Uzavřena Smlouva o partnerství s Fenestra Wieden s.r.o.

15.9.2015

Ukončení projektu

16.9.2015

Zahájení provozní fáze projektu

15.10. 2015

Odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy

5.11. 2015

Otevření laboratoře EnergoLab

Kontakt

RNDr. Zbyněk Pietka, CSc.,
koordinator
email: pientka @imc.cas.cz

Macro Prague logolink