VIII. Česko - Slovenská konference

Polymery

6 - 9 / 10 / 2014

Zámek Třešť

Program

Časový rozvrh

Pondělí 6.10.

16:30 – 18:30 registrace
19:00 raut

Úterý 7.10.

09:00 – 12:20 dopolední blok přednášek
14:00 – 18:15 odpolední blok přednášek
18:20 večeře
19:50 – 21:50 posterová sekce

Středa 8.10.

09:00 – 12:25 dopolední blok přednášek
14:00 – 15:15 odpolední blok přednášek
15:30 – 19:00 společenský a sportovní program
19:30 večeře, hudebně-relaxační program

Čtvrtek 9.10.

09:00 – 12:50 dopolední blok přednášek
12:50 zakončení
13:00 oběd

Přednášky

mohou být prezentovány v českém, slovenském či anglickém jazyce. Délka přednášky je stanovena na 20 minut + 5 minut diskuse.

Posterové prezentace

– postery budou prezentovány na stojanech o rozměrech 180 x 120 cm. Materiál k upevnění posterů bude k dispozici.

Generated on 13.10.2014 from the source modified on 16.9.2014.