VIII. Česko - Slovenská konference

Polymery

6 - 9 / 10 / 2014

Zámek Třešť

Vědecký výbor

Předsedkyně konference:

Jana Kovářová

Vědecký výbor:

Ivan Fortelný
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Pavol Hrdlovič
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Štefan Chmela
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Ivica Janigová
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jiří Kotek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Igor Lacík
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Mária Omastová
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jozef Rychlý
Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jan Roda
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
František Rypáček
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Petr Štěpánek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Karel Ulbrich
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Organizační výbor:

Daniela Illnerová
Marie Rodová
Josef Jůza
(technická podpora)

Generated on 13.10.2014 from the source modified on 3.3.2014.