Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i.
Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied

Vás zvou na
UMCH AV CR,v.v.i.
Ústav polymérov SAV
6. česko-slovenská konference - Polymery 2010

4. – 7. října 2010

Konferenční centrum Akademie věd České republiky

Zámecký hotel Liblice
Liblice 61
277 32 Byšice

www.zamek-liblice.cz

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.