VI. česko-slovenská konference o polymerech

Všeobecné informace

V návaznosti na předešlá oblíbená setkání slovenských a českých odborníků zabývajících se makromolekulární chemií a fyzikou jsme pořádali již šestou společnou konferenci „POLYMERY 2010“. Pro její konání jsme tentokrát vybrali zajímavou lokalitu Konferenčního centra AV ČR na zámku Liblice http://www.zamek-liblice.cz/, mapa.

Přínosem takovýchto setkání makromolekulárních chemiků a fyzikálních chemiků, chemických fyziků a fyziků zabývajících se makromolekulami je prohloubení vzájemné informovanosti o řešených výzkumných projektech a jejich výsledcích, nejen čistě univerzitního a akademického charakteru, ale i z oblastí cíleného a aplikovaného výzkumu. Velmi rádi proto uvítáme účast i kolegů z větších a menších firem a podniků. Mladším vědeckým pracovníkům a doktorandům z obou republik poslouží toto setkání jako vhodné forum pro prezentaci výsledků na mezinárodní úrovni.zamek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.